Презентація "Рентгенівське випромінювання"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Рентгенівське випромінювання"
Слайд #1
“Рентгенівське випромінюванняДослідження Х променів.”


Слайд #2
1. Суцільний та характеристичний спектр випромінювання.
1. Поглинання.
2. Дифракція
3. Опромінення.
2. Відкриття Х-променів.
3. Терміни, що стосуються рентгену.
4. Примітки.

План


Слайд #3
Рентге́нівське випромі́нювання,
пулюївське випромінювання
або Х промені— короткохвильове
електромагнітне випромінювання з
довжиною хвилі від 10 нм до 0.01
нм. В електромагнітному спектрі
Діапазон частот рентгенівського
випромінювання лежить між
ультрафіолетом та гамма
променями
1. Суцільний та характеристичний спектр випромінювання.


Слайд #4
Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома. Воно використовується у науці, техніці, медицині.


Слайд #5
Рентгенівське випромінювання змінює деякі
характеристики гірських порід, наприклад,
підвищує їх електропровідність.
Короткочасне опромінення кристалів
кам’яної солі знижує їхнє внутрішнє тертя.


Слайд #6
Вільгельм Конрад Рентґен
Іван Пулюй


Слайд #7
Першовідкривачем випроміню-
вання є Іван Пулюй. Його праця-
ми користався пізніше і Вільям
Рентген, котрому було особисто
Пулюєм презентовані свої праці.
Рентгенівське випромінювання
використовуються для флюорографії,
рентгенівського аналізу і в
кристалографії для визначення
атомарної структури кристалів.


Слайд #8
Рентгенівське проміння виникає при
бомбардуванні швидкими електронами пластинки
анода в електронно-променевій трубці.
Розрізняють суцільний та характеристичний
спектри випромінювання.


Слайд #9
Якщо енергія електронів, які падають на
анод, менша за певну властиву матеріалу
анода величину, то спостерігається тільки
гальмівне випромінювання. Спектр цього
випромінювання суцільний


Слайд #10
Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом.
hν = E2 − E1,


Слайд #11
Поглинання
Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони поглинаютя в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів.


Слайд #12
Атоми кристалів утворюють природні
дифракційні ґратки для
Рентгенівських променів.
Розсіяння рентгенівського
випромінювання на цих ґратках
використовується для
визначення кристалічної
структури речовин. Саме
таким методом, в 1953 р.
була розшифрована
структура ДНК.
Дифракція


Слайд #13
При поглинанні
вивільняється велика
кількість енергії, що може
призвести до
безповоротних пошко-
джень у клітині
живого організму. Тому рентгенівські
промені небезпечні й робота з ними
вимагає особливої уваги.
Опромінення


Слайд #14
Ряд вітчизняних і зарубіжних
вчених вважають, що
пріоритет винаходу
Х-променів належить
видатному українському
вченому Івану Пулюю,
який вперше застосував і дослідив їх у
1892 р.
2. Відкриття Х-променів


Слайд #15
3. Терміни, що стосуються рентгену
Рентгенівська мікроскопія – це сукупність методів дослідження мікроскопічної будови об’єктів за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння.


Слайд #16
Рентгенівський аналіз – це метод дослідження атомного й молекулярного складу і структури речовин за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння.


Слайд #17
Межі визначення рентгенівського діапазону,
тобто границі з ультрафіолетовим і гамма
випромінюванням доволі умовні.
4. Примітки


Слайд #18
www.wikipedia.org
http://uznaika.com
http://spravzdrav.ru
www.ukrlib.ua
www.referatik.ru
http://www.biblioteka.org.ua/
http://www.4uth.gov.ua/library/department/mediateka.htm
Інтернет ресурси


Слайд #19
Фізика11 клас И.Г.Бар`яхтар, Ф.Я.Божинова .– Х.: Видавництво «Ранок»,2011.—320 с.
Фізика 11 клас С.У.Гончаренко,К.: Освіта, 2002.—319с.
100 загадок природы.В.Сядро.Х.—В-во Фолио.2008.
Література


Слайд #20
Дякую за увагу