Презентація "Електромагнітне поле"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електромагнітне поле"
Слайд #1
Електромагнітне поле
Підготувала
учениця 11-А класу
Шпак Анна


Слайд #2
Електромагнітне поле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами.
Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом.


Слайд #3
Розповсюдження в просторі
Електромагнітне поле створене зарядамирозповсюджується в просторі у вигляді електромагнітних хвиль.Таким чином взаємодія заряджених тіл не є миттєвою.


Слайд #4
Зміна положення одного заряду викликає зміну сили, з якою він діє на інший заряд, лише через проміжок часу, потрібний для того, щоб електромагнітна хвиля подолала віддаль між зарядами.
Електромагнітні хвилі розповсюджуються зі швидкістю світла.


Слайд #5
Носіями електромагнітного поля є фотони
елементарні частки із нульовою масою
спокою.
Електромагнітні хвилі випромінюються й
поглинаються квантами із енергією .


Слайд #6
Джерела електромагнітного поля
Електромагнітне поле створюється зарядами. Непорушні заряди створюють електричне поле, рухомі заряди — електричне й магнітне поле.Необхідно зауважити, що магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами


Слайд #7
Магні́тне по́ле — складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.


Слайд #8
На малюнку зображено провідник, навколо якого існує магнітне поле


Слайд #9
Магнітне поле спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди.
Нерухомі електричні заряди з магнітним полем не взаємодіють, але елементарні частинки з ненульовим спіном, які мають власний магнітний момент, є джерелом магнітного поля і магнітне поле спричиняє на них силову дію, навіть якщо вони перебувають у стані спокою.


Слайд #10
Магнітні силові лінії, утворені залізною стружкою на папері, до якого піднесений магніт


Слайд #11
Магнітоелектрична індукція
Явище магнітоелектричної індукції — це поява магнітного поля при зміні електричного поля.Фундаментальним висновком з теорії Максвєлла є передбачення, що мають існувати електромагнітні хвилі, швидкість поширення яких дорівнює швидкості світла.


Слайд #12
Теорія Максвєлла дає змогу пояснити взаємозв'язок електричних і магнітних полів на основі теорії відносності.1. Якщо в якійсь системі відліку знаходиться електрично заряджене тіло і його швидкість дорівнює нулю, то в цій системі можна виявити лише електричне поле


Слайд #13
2. Якщо заряджене тіло в деякій системі рухається рівномірно, то в цій системі, крім електричного, спостерігається ще й магнітне поле


Слайд #14
3. Якщо заряджене тіло рухається з прискоренням, то швидкість зміни напруженості електричного поля не буде сталою. Внаслідок цього магнітна індукція поля також змінюватиметься.


Слайд #15
Розробляючи теорію електромагнітного поля, Д. К. Максвелл установив, що в разі зміни електричного поля обов'язково спостерігатиметься магнітне поле.


Слайд #16
Якщо в електричне поле між двома паралельними пластинками, приєднаними до генератора змінної напруги, внести тороїдальну котушку , то вимірювальний прилад, приєднаний до неї, виявить змінну ЕРС, частота якої відповідатиме частоті зміни електричного поля.


Слайд #17
В 1887 німецький фізик Г. Герц поставив експеримент, повністю підтвердив теоретичні висновки Максвелла.Основною частиною експериментальної установки Г. Р. Герца був випромінювач у вигляді двох металевих стрижнів , з'єднаних із джерелом високої напруги.


Слайд #18
Дія електромагнітного поля на заряджені тіла описується в класичному наближенні допомогою сили Лоренца.
Си́ла Ло́ренца — сила, що діє на електричний заряд, який перебуває у електромагнітному


Слайд #19
Електричне поле діє на заряд із силою, направленою вздовж силових ліній поля. Магнітне поле діє лише на рухомі заряди. Сила дії магнітного поля перпендикулярна до силових ліній поля й до швидкості руху заряду.


Слайд #20
У 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом


Слайд #21
Взаємодія людини і електромагнітних випромінювань.
Багатьма вченими доведений негативний вплив електромагнітного випромінювання на організм людини і тварин


Слайд #22
Проведені українськими вченими-гігієністами дослідження з вивчення захворюваності населення, що мешкає в районі дії електромагнітного поля свідчить про статистично достовірне збільшення рівня загальної захворюваності населення за рахунок збільшення числа хвороб органів дихання, системи кровообігу (гіпертонічна хвороба), нервової системи та органів чуття


Слайд #23
Дякуємо за увагу!!!