Презентація "Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація"

+11
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація"
Слайд #1
Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація
Виконала:
Патяка Катерина
учениця 11-Б класу


Слайд #2
Елементарні частинки — найдрібніші суб'ядерні частинки речовини або фізи-чного поля. Це дискретні структурні елементи, що можуть існувати в неа-соційованому стані. Найхарактернішою особливістю елементарних частинок є їхня здатність до перетворень і взає-модії.


Слайд #3
Основні характеристики елементарних частинок: 
 електричний заряд
 маса,
тривалість життя, 
спін, 
лептонний і баріонний заряди,
дивність (квантове число).


Слайд #4
Починаючи з 1932 року було відкрито понад 400 елементарних частинок і це число зростає й надалі.
Дослідження останніх десятиліть ХХ ст. показали відносність вживання терміну «елементарні» до ряду частинок. Зокрема виявлено внутрішню структуру протона, нейтрона, інших частинок. Вони складаються з кварків, пар «кварк-антикварк» та глюонів (кванти поля). В свою чергу кварки, можливо, теж мають свою структуру, хоча на сучасному рівні знань вони є фундаментальними складовими адронів.
Сучасний нам набір елементарних частинок не був таким протягом всього існування Всесвіту.


Слайд #5
За властивостями елементарні частинки поділяють на такі групи:
фотони
лептони
 мезони  
баріони (нуклони й гіперони).


Слайд #6
За величиною спіну всі елементарні частинки поділяють на два класи:
ферміони — частинки з напівцілим спіном  (електрон, протон, нейтрон, нейтрино);
бозони — частинки з цілим спином (наприклад, фотон).


Слайд #7
За видами взаємодій елементарні частинки поділяють на такі групи:


Слайд #8
Адрони
Адрони — частинки, що беруть участь у всіх видах фундаментальних взаємодій.
Вони складаються з кварків і поділяються, у свою чергу, на:
мезони (адрони з цілим спіном, тобто бозони);
баріони (адрони з напівцілим спіном, тобто ферміони). До них, зокрема, відносяться частинки, що становлять ядро атома, — протон і нейтрон.


Слайд #9
Лептони
Лептони — ферміони, які мають вид точкових частинок (тобто, що не складаються ні з чого) аж до масштабів порядку 10−18 м. Не беруть участь в сильних взаємодіях. Участь в електромагнітних взаємодіях експериментально спостерігалася тільки для заряджених лептонів (електрони, мюони, тау-лептони) і не спостерігалася для нейтрино. Відомі 6 типів лептонів.


Слайд #10
Кварки
Кварки — дробовозаряджені частинки, що входять до складу адронів. У вільному стані не спостерігалися. Як і лептони, діляться на 6 типів і є безструктурними, проте, на відміну від лептонів, беруть участь у сильній взаємодії.


Слайд #11
Калібрувальні бозони
Калібрувальні бозони — частинки, за допомогою обміну якими здійснюються взаємодії:


Слайд #12
Майже всі елементарні частинки нестабільні( за винятком електрона, протона, нейтрона,нейтрино, фотона).


Слайд #13
Адрони і леп-тони утворю-ють речовину. Калібрувальні бозони — це кванти різних видів випромінювання.


Слайд #14
Висновок
Отже, картина будови матерії на самому глибокому рівні виявилася досить складною. Побудова кількісної теорії міжкваркових сил ще не завершена. Можливо, згодом будуть виявлені ще масивніші кварки і лептони.


Слайд #15
Дякую за увагу!