Презентація "Люмінесценція"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Люмінесценція"
Слайд #1
Люмінесценція


Слайд #2
Люмінесценція - мимовільне випромінювання, що відбувається за рахунок будь-якого виду енергії(крім теплової)
Т.З. “холодне світло”


Слайд #3
Люмінофор – речовина, у якій спостерігається Л.
За рахунок квантових
переходів атомів, йонів,
молекул зі збудженого стану
в основний
виникає люмінісцентне випромінювання


Слайд #4
Довжина хвилі світла,
що випускається
люмінесціючою
речовиною,
завжди більша
або = довжині світлової
хвилі,падаючої на
речовину
Закон Стокса


Слайд #5
Класифікація видів Л.
За тривалістю свічення
За механізмом елементарних процесів
За типом збудження
Спонтанна
Резонансна
Термол.
Радіол.
Електрол.
Біол.
Рентгенол.
Фотолюмінесценція
 Фосфоресценція
Флуоресценція
Рекомбінаційна
Вимушена
Хемол.


Слайд #6
це свічення тіл, що відбувається як під час опромінення, так і після його припинення
 Фосфоресценція


Слайд #7
Флуоресценція
свічення тіл, що відбувається лише в процесі їх опромінення


Слайд #8
Хемол.
Холодне свічення, що виникає при хімічних реакціях
Радіол.
Світіння люмінісцентних речовин під дією швидких часток – продуктів радіоактивного розпаду (альфа, бета, гама промені)


Слайд #9
Свічення газів під час проходження через них електричного струму
Електрол.


Слайд #10


Слайд #11


Слайд #12
Холодне свічення, що викликається різними променями електромагнітного спектра
Фотолюмінесценція


Слайд #13
Л., викликана поглинанням рентгенівських променів
Н.д: світіння деяких мінералів під дією видимих та ультрафіолетових променів
Рентгенол.


Слайд #14
Світіння живих організмів
Біол.


Слайд #15


Слайд #16


Слайд #17
В електропроменевих приладах
Світлотехніці
Люмінісцентний аналіз
В
И
К
О
Р
И
С
Т
А
Н
Н
Я