Презентація "Вплив радіації на навколишнє середовище"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вплив радіації на навколишнє середовище"
Слайд #1
Вплив радіації на навколишнє середовище
Виконала:
учениця 11-А класу
Сайфудінова Карина


Слайд #2
Термінологічний словник
Радіоактивність - нестійкість ядер деяких атомів, що виявляється в їх здатності до мимовільних перетворень (розпаду), що супроводжується виділенням іонізуючого випромінювання або радіацією.
Радіоекологія - це розділ медицини, зв'язаний з медичною екологією, екологією людини, що вивчає дії радіоактивних випромінювань на організми.


Слайд #3
Антропогенні радіаційні впливи на навколишнє середовище:


Слайд #4
Чутливість живих організмів до радіаційного опромінення


Слайд #5
Як радіація потрапляє в організм людини?


Слайд #6
Особливості дії іонізуючого випромінювання на організм людини:


Слайд #7
Ступінь чутливості різних органів людини до радіації


Слайд #8
Вплив атомних станцій на навколишнє середовище


Слайд #9


Слайд #10
Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи


Слайд #11
Радіоекологія.


Слайд #12
Дякую за увагу!