Презентація "Електричний струм в різних середовищах: металах, рідинах, газах"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електричний струм в різних середовищах: металах, рідинах, газах"
Слайд #1
Підготувалаучениця 11-А класуПрокопенко Анна
Електричний струм в різних середовищах : металах, рідинах,газах .Та його використання


Слайд #2
Носіями струму в металах є вільні електрони, їх розміщені на зовнішній оболонці, слабко зв’язані з ядром атома. Їх називають зовнішніми або валентними електронами, оскільки вони визначають властивість даного елемента – здатність його атомів входити в хімічний зв’язок з певним числом інших атомів.
Електричний струм у металах


Слайд #3
. Сукупність вільних електронів можна розглядати як електронний газ, що має властивості деякого ідеального газу. Якщо ж електричне поле відсутнє, вільні електрони рухаються хаотично.


Слайд #4
Надпровідності-це опір металів обумовлений дефектами решітки і тепловими коливаннями решітки. Під час охолодження деяких металів і сплавів нижче певної критичної температури їх опір наближується до нуля.


Слайд #5
Гази за нормальних умов погано проводять електричний струм,тобто є ізоляторами.


Слайд #6
Внаслідок зовнішніх дій (опромінювання ультрафіолетовим, рентгенівським, радіоактивним випромінюванням, нагрівання і т.д.) газ іонізується, тобто від атомів і молекул відриваються електрони. Внаслідок іонізації утворюються позитивні іони і електрони.


Слайд #7
Коефіцієнт іонізації-це
- відношення числа іонів N, що виникли, до числа молекул газу N0 в даному об’ємі.


Слайд #8
Для різних газів енергія іонізації має різне значення і залежить від будови атома чи молекули. Необхідна умова іонізації – надання електронам значної швидкості: , де Аі - робота іонізації, m i V – відповідні швидкість і маса електронів.


Слайд #9
Провідниками електричного струму є не тільки метали і напівпровідники. Електричний струм проводять розчини багатьох речовин у воді.


Слайд #10
Проходження електричного струму через електроліт обов'язково супроводжується виділенням речовини в твердому або газоподібному стані на поверхні електродів


Слайд #11
Електролізом називають процес виділення речовини на електродах показує, що в електролітах електричні заряди переносять заряджені атоми речовини - іони


Слайд #12
Майкл Фарадей на основі експериментів з різними електролітами встановив, що при електролізі маса m виділяється на електроді речовини пропорційна пройшов через електроліт заряду Δq чи силі струму I і часу Δt проходження струму:
m = kΔq = kIΔt.