Презентація "Швидкість звуку"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Швидкість звуку"
Слайд #1
Швидкість звуку
швидкість розповсюдження акустичних (пружних) хвиль у середовищі.


Слайд #2
Акустичні хвилі
Повздовжні
Поперечні(зсувні)


Слайд #3
Рідини і гази
В газах швидкість звуку менша, ніж в рідинах, а в рідинах швидкість звуку менша, ніж у твердих тілах.


Слайд #4
Поширення звуку — адіабатичний процес, бо воно відбувається швидше, ніж відбувається поширення тепла. Як наслідок, при проходженні звуку температура дещо зростає в областях стиску і спадає, при розширенні.
Для ідеального газу :
де R — газова стала, m — молярна маса.


Слайд #5
Тверді тіла
У необмеженому твердому середовищі поширюються як подовжні так і поперечні (зсувні) пружні хвилі. Для кожного твердого середовища швидкість поширення поздовжньої хвилі (cl) завжди більша від швидкості поширення поперечної хвилі (ct)
В ізотропному твердому тілі фазова швидкість для поздовжньої хвилі:
Для поперечної хвилі:


Слайд #6
Методи вимірювання швидкості звуку
резонансні;
інтерферометричні;
імпульсно-фазові;
оптичні.


Слайд #7
В наступній таблиці представлено швидкість звуку в різних середовищах.
Швидкості звуку в різних середовищах
Речовина Швидкість звуку, м/с----
Повітря(при 20 °C)“ 343,1
Вода 1 483
Водень 1 284
Гума 1 800
Дерево 3 320
Залізо 5 850
Морська вода 1 530


Слайд #8
Практично швидкість звуку у повітрі можна визначити за наближеною формулою:
При нормальних умовах залежність швидкості, а також густини повітря від температури можна представити наступною таблицею.


Слайд #9
У чистій воді швидкість звуку становить 1 348 м / с
Швидкість звуку в залежності від глибини


Слайд #10