Презентація "Сила тяжіння"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сила тяжіння"
Слайд #1
« Сила тяжіння»


Слайд #2
Мета роботи:
Познайомитися з явищем притягання та його проявами;
З'ясувати природу сили тяжіння;
З'ясувати від яких параметрів залежить сила тяжіння.


Слайд #3
Сонячна система
Що з'єднує планети и Сонце в єдину систему?


Слайд #4
Исак Ньютон(1643 – 1727)
Ньютон сформулював основні закони класичної механіки. Відкрив закон всесвітнього тяжіння, дав теорію руху небесних тіл, створив основи небесної механіки. Праці Ньютона набагато випередили загальний науковий рівень його часу.


Слайд #5
Притягання всіх тіл у Всесвіті одне до одного називається всесвітнім тяжінням


Слайд #6
Прояв всесвітнього тяжіння
Галактика


Слайд #7
Прояв всесвітнього тяжіння
Сонячна система


Слайд #8
Прояв всесвітнього тяжіння
Обертання
Місяця
навколо Сонця


Слайд #9
Прояв всесвітнього тяжіння
Припливи і відпливи


Слайд #10
Аристотель (384-322 до н.э.)- давньогрецький філософ и енциклопедичний вчений, основоположник науки логіки.
«Наблюдая длительное
время это явление со
скалы Негропонта, он,
охваченный отчаяньем,
бросился в море и нашел
Там добровольную смерть.»
Г. Галилей.


Слайд #11
Падіння тіл на Землю.
Прояв всесвітнього тяжіння


Слайд #12
Визначення
Сила , з якою Земля притягує
до себе тіло, називається силою
тяжіння.


Слайд #13
Позначення
F
тяж
сила тяжіння


Слайд #14
Одиниці вимірювання
Fтяж
Н


Слайд #15
Зображення на малюнку
F
тяж


Слайд #16
Особливості сили тяжіння
Сила тяжіння на полюсі дещо більше, ніж на екваторі або на інших широтах.
R
п
R
э
R
R
п
R
э
21,4 км
F
F
э
п
=
=
9,78
9,83 Н
Н


Слайд #17
Особливості сили тяжіння
Чим далі тіло знаходиться від Землі тим слабше вона його притягує.


Слайд #18
Особливості сили тяжіння
Сила тяжіння прямо пропорційна масі тіла.


Слайд #19
Що потрібно знати про силу тяжіння
Визначення
Позначення
Одиниці вимірювання
Формула
Зображення
Особливості
F
тяж


Слайд #20
Сила тяжіння на інших планетах


Слайд #21
Задачі


Слайд #22
Задача
Що являється причиною падіння всіх тіл на Землі?


Слайд #23
Маса другого тіла вдвічі більше маси першого. Порівняйте сили тяжіння, що діють на тіло.
Задача


Слайд #24
Задача
Як потрібно тримати руки людині яка тоне? В чому помилка людини на малюнку?