Презентація "Перший закон термодинаміки"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Перший закон термодинаміки"
Слайд #1
Перший закон термодинаміки.
Робота в термодинамічному процесі.


Слайд #2
Термодинаміка – розділ фізики, що стосується законів явищ поширення та збереження тепла.
Тепловий двигун - типова термодинамічна система.


Слайд #3
Перший закон термодинаміки було встановлено завдяки роботам Джоуля та Гельмгольца.


Слайд #4
Зміна внутрішньої енергії неізольованої термодинамічної системи дорівнює різниці між кількістю теплоти, переданій системі, і роботою, зробленою системою над зовнішніми тілами:


Слайд #5
Термодинамічний процес
- сукупність послідовних станів, через які проходить термодинамічна система при взаємодії її з навколишнім середовищем.


Слайд #6
Види термодинамічних процесів:
рівноважний — процес, при якому тіло проходить неперервний ряд рівноважних станів.
оборотний — процес, за якого система може повернутись у початковий стан без того, аби у навколишньому середовищі відбулись які-небудь зміни.


Слайд #7


Слайд #8
Видирівноважних процесів


Слайд #9
Ізотермічний процес - фізичний процес, під час якого температура не змінюється.
Діаграма цього процесу в координатах p,V є гіперболою. 1–3 – ізотермічний стиск, 1–2 – ізотермічне розширення.


Слайд #10
Ізохорний процес -термодинамічний процес, який відбувається при сталому об'ємі.
Цей процес зображається прямою, яка паралельна до oci ординат, де 1–2 – ізохорне нагрівання, а 1–3 – ізохорне охолодження.


Слайд #11
Ізобарний процес – процес, який відбувається при сталому тиску.
Процес зображається прямою, яка паралельна до oci абсцис де 1–2 – ізобарне розширення, 1–3 – ізобарний стиск.


Слайд #12
Термодинаміка
виникла в зв'язку з практичними потребами людства.


Слайд #13
Підготував
Учень 11 класу
Сєдих Дмитро