Презентація "Прилади радіаційної хімічної розвідки і дозиметричного контролю"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Прилади радіаційної хімічної розвідки і дозиметричного контролю"
Слайд #1
Прилади радіаційної хімічної розвідки і дозиметричного контролю.
Підготував учень 10-А класу:
Салюк Роман


Слайд #2
Методи виявлення і виміру іонізуючих випромінювань
Іонізаційний метод

Суть полягає в тому, що під дією іонізуючих випромінювань в середовищі відбувається іонізація атомів, внаслідок чого збільшується електропровідність середовища.
Хімічний метод
Суть полягає в тому, що молекули деяких речовин при дії іонізуючого випромінювання розпадаються, утворюючи нові хімічні сполуки.
Сцинтиляційний метод
Грунтований на явищі світіння деяких речовин при опроміненні їх іонізуючим випромінюванням.


Слайд #3
Одиниці іонізуючого випромінювання
Експозиційна доза - це величина що кількісно характеризує іонізацію повітряного об'єму рентгенівським або гамма-випромінюванням. Рентген (Р).
Поглинена доза - фундаментальна дозиметрична величина - ця кількість енергії ИИ, поглинена одиницею маси опромінюваного об'єкту. У системі СІ поглинена доза вимірюється в Греях (Гр).
Еквівалентна доза - призначена для порівняльної оцінки біологічної дії різних видів випромінювань - це поглинена доза в органі або тканині людини. (Позасистемна одиниця бер (біологічний еквівалент рентгена).
У системі СІ вимірюється в Зивертах (Зв).


Слайд #4
Радіометр - Рентгенометр
ДП-5В
Співвідношення між дозиметричними одиницями
(для бета -, гамма - випромінювань)
1 зв=100 рентген
1 Зв = 1 Гр =100 рад;
1 Зв = 100 бер;
1 рад = 1 бер=1 рентген


Слайд #5
БЛОК ДЕТЕКТУВАННЯ
Б – контроль бета-випромінювання;
Г – контроль гамма-випромінювання
Виступ 1,5 смп


Слайд #6
Радіометр-рентгенометр ДП-5В
Призначений:
для виміру рівня радіації на місцевості
для виміру радіоактивного зараження різних предметів по гамма-випромінюванню.
ДП-5В містить в собі:
вимірювальний пульт
блоку детектування
контрольного стронцієвого джерела Б-излучения
навушники
елементи живлення.


Слайд #7
Перевірка працездатності проводиться на усіх діапазонах (окрім 200) за допомогою контрольних джерел:
відкрити контрольне джерело випромінювання
встановити зонд на кришку футляра
перемикач піддіапазонів послідовно ставити в "Х 1000", "х 100", "х 10", "х 1", "х 0,1"
спостерігати за свідченнями, слухати клацання в навушниках.


Слайд #8
мр/ч
Р/ч
Погрішність вимірів в інтервалі температур від - 40 до +50 градусів Цельсія не перевищує 0.35%-0.7% на 1 градус.


Слайд #9
Діапазон вимірювань
По гамма-випромінюванню -
від 0,05мр/година
до 200 р/година.


Слайд #10
Полож. перек-ля
Шкала прибора
Діапазон
200
0-200
5-200 р/ч
Х 1000
0-5
0,5-5 мр/ч
Х 100
0-5
50-500 мр/ч
Х 10
0-5
5-50 мр/ч
Х 1
0-5
0,5-5 мр/ч
Х 0,1
0-5
0,05-0,5 мр/ч


Слайд #11
Вимір рівня радіації на місцевості


Слайд #12
ДП - 24Комплект індивідуальних дозиметрів призначений для контролю радіоактивного опромінення людей.


Слайд #13

(ДКП 50А – 50 шт.)
ДП -22В
ДКП-50А


Слайд #14
РЕНТГЕН
ДКП-50-А
0 10 20 30 40 50


Слайд #15
РЕНТГЕН
ДКП-50-А
0 10 20 30 40 50


Слайд #16
Дякую за увагу!!!