Презентація "Магнітне поле"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Магнітне поле"
Слайд #1
Фізична цікавинка


Слайд #2
Тема : магнітне поле


Слайд #3
Найцікавіше диво нашої планети – магнітна оболонка нашої планети Землі


Слайд #4
Розрізняють три тип магнітного поля Землі
Головне
Зовнішнє
Аномальне


Слайд #5
Останнім часом магнітне поле істотно змінюється, воно сприяє витоку кисню з земної атмосфери. Що являє собою магнітне поле і наскільки важливі всі перераховані новини?


Слайд #6
Магнітне поле Землі – це область навколо нашої планети, де діють магнітні сили.


Слайд #7
Сонячні вітри


Слайд #8
Незважаючи на те, що магнітне поле не можна побачити, мешканці Землі добре його відчувають. Перелітні птахи, наприклад, відшукують дорогу, орієнтуючись саме на нього.


Слайд #9
Особливі білки – кріптохроми – в очах перелітних птахів здатні змінювати своє положення під впливом магнітного поля


Слайд #10


Слайд #11
Крім птахів магнітне поле Землі замість GPS використовують морські черепахи.


Слайд #12
Вивчивши фотографії, представлених в рамках проекту Google Earth, 8510 корів в 308 районах світу…


Слайд #13
Вчені зробили висновок, що ці тварини переважно орієнтують свої тіла з півночі на південь (або з півдня на північ). Причому “реперними точками” для корів служать не географічні, а саме магнітні полюси Землі.


Слайд #14
Крім перерахованих чудових
властивостей магнітне поле
cприяє появі полярних сяйв.


Слайд #15


Слайд #16


Слайд #17
Магнітне поле Землі – дивовижне наслідок законів фізики, захисний щит, орієнтир і творець полярних сяйв. Якби не воно, життя на Землі, можливо, виглядало б зовсім інакше. Загалом, якби магнітного поля не було – його необхідно було б придумати.


Слайд #18


Слайд #19
По горизонтали 2. Физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей3. Изменение состояния среды или физического поля4. Напряженность работы, производства5. Максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения при колебательном или волновом движении6. Разность потенциалов и измеряется она в Вольтах8. Колебания, которые происходят по закону синуса и косинуса9. … поле существует независимо от нас10. Знаменитый английский физик11. Колебания, происходящие под воздействием внешних сил, меняющихся во времени12. Один из видов волн15. Коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и магнитным потоком16. Явление возникновения эдс17. Знаменитый французский математик и физик19. 11-я буква греческого алфавита20. Выдающийся австрийский учёный21. От лат. constans – постоянный, неизменяющийся22. Физический процесс взаимодействия волн или частиц с поверхностью, изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными свойствами, в котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл23. Скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения 
По вертикали 1. Тело, обладающее собственным магнитным полем4. Изменение в характере звуковых, тепловых, световых и электрических явлений, объясняемое колебательным движением7. Место, в котором возможно движение, различные положения и взаимные расположения объектов11. Величина, характеризующаяся размером и направлением13. Волнами называются волны, в которых колебания совершаются вдоль направления распространения. Примером таких волн могут быть акустические (упругие) волны14. Замкнутая линия, очертание некоторой геометрической фигуры18. Вид колебаний


Слайд #20


Слайд #21
Дякую за увагу!


Слайд #22
*Основними рівняннями електромагнетизму є рівняння Максвелла. Поширюється у формі електромагнітного поля, що складається з векторних безмасовихквантів — фотонів.