Презентація "Електричний струм у газах. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електричний струм у газах. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці"
Слайд #1
Електричний струм у газах.Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.


Слайд #2
Електричний струм у газах
І=0
В повітрі між пластинами відсутні вільні заряджені частинки


Слайд #3
Електричний струм у газах
І ≠ 0
В повітрі між пластинами з’явилися вільні заряджені частинки


Слайд #4
Механізм провідності газів
+
-
Нагріте повітря втрачає свої ізоляційні властивості
Під час нагрівання в газі з’являються вільні заряди
і газ стає провідником
-
Процес утворення іонів і електронів у газах називається іонізацією


Слайд #5
Йонізований газ в електричному полі
Виникає напрямлений рух вільних заряджених частинок – електричний струм
електронів
позитивних йонів
негативних йонів


Слайд #6
Електричний струм у газах
Фактори, які приводять до виникнення електронів і іонів у газах, називають іонізаторами.


Слайд #7
Електричний струм у газах
Якщо іонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком: відбувається рекомбінація
Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають
несамостійним газовим розрядом


Слайд #8
Самостійні газові розряди
Самостійний газовий розряд — розряд, який не потребує для свого підтримування зовнішнього іонізатора.
Ударна йонізація
(йонізація електронним ударом)


Слайд #9
Види самостійного газового розряду


Слайд #10
Тліючий газовий розряд
Спостерігається при малих тисках
Лампи денного світла, рекламні трубки


Слайд #11
Дуговий газовий розряд
Це безперервний процес проходження електричного струму через повітряний проміжок між електродами
Температура каналу дуги досягає 5000-7000 °С
Зварювання металів


Слайд #12
Іскровий газовий розряд
Виникає при високих напругах


Слайд #13
Коронний газовий розряд
«Вогні святого Ельма»
Це електричне світіння, яке часом оточує високі, загострені об'єкти, при наближенні грози
Виникає в різко неоднорідних полях


Слайд #14
Плазма
Іонізований газ, одержаний у процесі самостійного розряду, являє собою особливий стан речовини — плазму
При температурах близько 1 000 000 градусів
будь-яка речовина перебуває в стані плазми
Газорозрядна плазма — приклад холодної плазми
холодна
гаряча
плазма


Слайд #15
Виконала учениця 9-Б класу Пецюх Ірина