Презентація "Робота електричного поля по переміщенню заряду в електричному полі"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Робота електричного поля по переміщенню заряду в електричному полі"
Слайд #1
Робота електричного поля по переміщенню заряду в електричному полі
Виконала :
Учениця 11 класу
Терезинського НВО
Кучинська Дарина


Слайд #2


Слайд #3


Слайд #4
На будь-який заряд q, внесений в електричне поле з напруженістю Е, діє сила F=Eq. При відсутності протидіючих сил (тертя, пружна деформація зв'язків тощо) заряд q під дією електричної сили рухатиметься з прискоренням:


Слайд #5
І,одже, змінюватиме свою швидкість, а тому і кінетичну енергію. Це означає, що при переміщенні заряду в електричному полі виконується робота


Слайд #6
Розглянемо електростатичне поле, створюване зарядом q. Нехай у ньому переміщається пробний заряд q0. У будь-якій точці поля на заряд q0 діє сила


Слайд #7


Слайд #8
де  - модуль сили,  - орт радіус-вектора , що визначає положення заряду q0 щодо заряду q. Тому що сила міняється від точки до точки, то роботу сили електростатичного поля запишемо як роботу змінної сили:                                                  


Слайд #9
Через те, що розглядали переміщення заряду із точки 1 у точку 2 по довільній траєкторії, можна зробити висновок, що робота з переміщення точкового заряду в електростатичному полі не залежить від форми шляху, а визначається лише початковим і кінцевим положенням заряду. Це свідчить про те, що електростатичне поле є потенційним, а сила Кулона – консервативної силою. Робота з переміщення заряду в такому полі по замкненому шляхові завжди дорівнює нулю.


Слайд #10


Слайд #11