Презентація "Електроліз"

+7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електроліз"
Слайд #1
електроліз


Слайд #2
Електроліз –розклад речовин(води, роз-чинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей, тощо) постійним електричним струмом.
Електроліз полягає в електрохімічних процесах окиснення та від-новлення на електродах.


Слайд #3
Електроліз отримав широке поширення в металургії кольорових металів і в ряді хімічних виробництв. Такі метали, як алюміній, цинк, магній, отримуються головним чином шляхом електролізу.


Слайд #4
Шляхом електролізу води виробляють водень і кисень.
Електрохімічний метод використовується для синтезу органічних сполук різних класів і багатьох окислювачів (персульфат, перманганатів, перхлоратов, перфторорганічних сполук та ін.)


Слайд #5
Сутність електролізу полягає у виділенні з електроліту при протіканні через електролітичних ванну постійного струму частинок речовини і осадженні їх на занурених у ванну електродах


Слайд #6
 Також є спосіб перенесення речовин з одного електрода через електроліт на інший (електролітичне рафінування).


Слайд #7
Електролітом є розчин солі металу, якими здійснюється покриття.


Слайд #8
Гальваностегія
Гальваностегія - покриття металевих виробів тонким шаром іншого металу (нікелювання, хромування, сріблення, золочення і т. д.) з метою запобігання від окислення і додання виробу привабливого зовнішнього вигляду.


Слайд #9
Гальванопластика
Гальванопластика - електролітичне виготовлення копій з рельєфних предметів (медалей, гравюр, барельєфів і т. д.).


Слайд #10
Процес гальванопластики був розроблений в 1836 р. російським академіком Борисом Семеновичем Якобі (1801-1874).


Слайд #11
Хромування
Хромування - дифузійне насичення поверхні сталевих виробів хромом, або процес осадження на поверхню деталі шару хрому з електроліту під дією електричного струму.


Слайд #12
Електролітичне хромування застосовується для зовнішньої обробки виробів, підвищення зносостійкості, для захисту від корозії і в ряді інших випадків.


Слайд #13
Електричний хром має ряд цінних властивостей: високою твердістю, зносостійкістю, термостійкістю і хімічною стійкістю.


Слайд #14
Запорукою успіху при хромування є правильність вибору режиму електролізу, а також дотримання його при хромування.


Слайд #15
Електроліз на території миколаїва
Миколаївський глиноземний завод) — найбільше в Україні і одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії, оснащене сучасним обладнанням.


Слайд #16
Сучасне виробництво алюмінію складається з двох основних процесів:
отримання глинозему Al2O3з бокситів
отримання металевого алюмінію шляхом електролізу розплавленого глинозему


Слайд #17
Для отримання металевого алюмінію проводять електроліз глинозему в електролізерах –ваннах з різними пристроями анодної частини.