Презентація "Основи МКТ"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основи МКТ"
Слайд #1
Основи МКТ
Газові закони


Слайд #2
Чому на балонах з газом пишуть: “Не нагрівати!”?
Чому нагріта медична банка “присмоктується” до тіла людини?
Чому від палаючих полін з тріском відлітають іскри?


Слайд #3
Рівняння стану ідеального газу

m
P V = R T
M


Слайд #4
Ізотермічний процес
m = const
M = const
T = const
Закон Бойля – Маріотта
PV = const !!!


Слайд #5
Запам‘ятай! Це закон!
Закон Бойля – Маріотта: для даної маси газу при незмінному хімічному складі, за незмінної температури, добуток тиску газу на його об'єм є величина стала ( тиск газу обернено пропорційний його об'єму ).


Слайд #6
Графіки ізотермічного процесу


Слайд #7
P
T2 > T1
T2
T1
V


Слайд #8
T1 T2
P
T2 > T1
T


Слайд #9
T1 T2
V
T2 > T1
T


Слайд #10
Рівняння стану ідеального газу

m
P V = R T
M


Слайд #11
Ізобарний процес
m = const
M = const
P = const
Закон Гей - Люссака
V
--- = const !!!
T


Слайд #12
Запам‘ятай! Це закон!
Закон Гей – Люссака: для даної маси газу та незмінного хімічного складу, при сталому тиску, відношення об'єму газу до його абсолютної температури є величина стала
( об'єм газу прямо пропорційний його абсолютній температурі ).


Слайд #13
Графіки ізобарного процесу


Слайд #14
P2 > P1
V
P1
P2

T


Слайд #15
P2
P1
T
P
Р2 > P1


Слайд #16
Р2 > P1
P2
P1
V
P


Слайд #17
Рівняння стану ідеального газу

m
P V = R T
M


Слайд #18
Ізохорний процес
m = const
M = const
V = const
Закон Шарля
P
--- = const !!!
T


Слайд #19
Запам‘ятай! Це закон!
Закон Шарля: для даної маси газу та незмінного хімічного складу при сталому об'ємі відношення тиску газу до його абсолютної температури є величина стала ( тиск газу прямопропорційний його абсолютній температурі)


Слайд #20
Графіки ізохорного процесу


Слайд #21
V2 >V1
P
V1
V2

T


Слайд #22
V2 >V1
P
V1 V2 V


Слайд #23
V2 >V1
V
V2
V1
T


Слайд #24
P P V
1 1
2 2 2
3
3 3
1
V T T


Слайд #25
Як змінюється об‘єм газу під час процесу, що зображений на малюнку?
P
V1
V2
1 2
V3
V2>V1
V3>V2
T