Презентація "Основи термодинаміки"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основи термодинаміки"
Слайд #1
Основи термодинаміки
Учениці 10-А класу
Великокринківської ЗОШ
Попової Каріни
Задачі


Слайд #2
Задача 1
Визначити роботу розширення 20л газу при ізобарному нагріванні від 270С до 1200С. Тиск газу 80 кПа.


Слайд #3
V1 = 20л
Т1 = 270С
Т2 = 1200С
Р = 80 кПа
А - ?
A = Р(V2 – V1)
V1/V2 = T1/T2
V2 = V1*T2 /T1
А = Р ( (V1*T2 /T1) - V1 )
[ А ] = Па*м3 =  (Н/м2) *м3 = Н*м = Дж
А = 80*103 ( (20*10-3*393 / 300) - 20*10-3) =
= 500 Дж
А = 500 Дж
80*103 Па
20*10-3
393К
300К


Слайд #4
Задача 2
У циліндричній посудині під поршнем із вантажем загальною масою m1=200кг міститься m0=2,5г водню при температурі . Внутрішній діаметр посудини d=20см. Визначте роботу, яку виконує водень при його ізобарному нагріванні до . Тертя між поршнем і циліндром відсутнє.


Слайд #5


Слайд #6
Задача 3
Аеростат об’ємом наповнено гелієм під тиском
.Внаслідок нагрівання сонячним промінням температура газу в аеростаті підвищилася від t1 = 10 ºС до t2 = 25 ºС. На скільки збільшилася внутрішня енергія газу?


Слайд #7


Слайд #8
Задача 4
Два молі ідеального одноатомного газу розширюються без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на . Визначте роботу, виконану газом при розширенні.
R = 8,31 Дж/(К·моль).


Слайд #9


Слайд #10
Задача 5
Для розплавлення 1т сталі використовуєть електропіч потужність 100кВт. Скільки часу продовжуватиметься плавка, якщо виливок до початку плавлення треба нагріти до ? Питома теплоємність сталі , питома теплота плавлення
.


Слайд #11


Слайд #12
Задача 6
повітря за температури знаходиться в циліндрі під тиском . Обчисліть роботу, яка виконується під час його ізобарного нагрівання на .


Слайд #13


Слайд #14
Задача 7
Газові, який знаходиться в циліндрі з рухомим поршнем, під час його нагрівання була передана кількість теплоти Q=100Дж. При цьому газ, розширюючись, виконав роботу А=700Дж. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу?


Слайд #15


Слайд #16
Задача 8
Температура нагрівника ,а холодильника . Яку роботу виконала машина, діставши від нагрівника кількість теплоти, яка дорівнює ? Вважати машину ідеальною.


Слайд #17


Слайд #18
Задача 9
Визначте роботу, виконану у разі ізобарного розширення азоту , якщо його початкова температура була , а об’єм зріс у три рази. Молярна маса азоту


Слайд #19


Слайд #20
Задача 10
Ідеальний тепловий двигун дістає від нагрівника щосекунди кількість теплоти , і за той самий час віддає холодильнику . Який ККД двигуна?


Слайд #21