Презентація "Спектральний аналіз"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Спектральний аналіз"
Слайд #1
Спектр -
сукупність монохроматичних випромінювань


Слайд #2
Типи спектрів
випромінювання
поглинання
*Суцільний спектр — спектр, у якого монохроматичні складові заповнюють без розривів інтервал довжин хвиль, в межах якого відбувається випромінювання.
*Смугастий спектр — спектр, монохроматичні складові якого утворюють групи (смуги), що складаються з безлічі тісно розташованих монохроматичних випромінювань.
*Лінійчатий спектр — спектр, що складається з окремих, не примикаючих один до одного монохроматичних випромінювань.


Слайд #3
Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році Густавом Кірхгофом та Робертом Бунзеном. За допомогою спектрального аналізу гелій був відкритий на Сонці раніше ніж на Землі.
Історія


Слайд #4
Спектральний аналіз — сукупність методів визначення складу об'єкта, заснований на вивченні спектрів взаємодії матерії з випромінюванням: спектри електромагнітного випромінювання, радіації, акустичних хвиль, розподілу за масою та енергією елементарних частинок та інше.
Грунтується
на явищі дисперсії
світла


Слайд #5
Атоми кожного хімічного елемента мають певні резонансні частоти, внаслідок чого саме на цих частотах вони випромінюють або поглинають світло. Це призводить до того, що в спектроскопі на спектрах видимі лінії в певних місцях, характерних для кожної речовини. Інтенсивність ліній залежить від кількості речовини і її стану.
Принцип дії


Слайд #6
Принцип дії спектрографа


Слайд #7
Види спектрографів


Слайд #8
Застосування
визначення склад руд
металургія
машинобудування
атомна індустрія
хімічний склад зір
хімічний склад органічних молекул