Презентація "Рентгенівське випромінювання"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Рентгенівське випромінювання"
Слайд #1
Презентація на тему:“Рентгенівське випромінювання”
Підготувала:
Руцька Павлина
7-А клас


Слайд #2
Рентгенівське випромінювання — короткохвильове 
електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі  від 10 нм до 0.01 нм


Слайд #3
Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома. Воно використовується у науці, техніці, медицині.


Слайд #4
Рентгенівське випромінювання змінює деякі
характеристики гірських порід, наприклад,
підвищує їх електропровідність.
Короткочасне опромінення кристалів
кам’яної солі знижує їхнє внутрішнє тертя.


Слайд #5
Назва рентгенівське випромінювання
походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентґена.


Слайд #6
Першовідкривачем випромінювання є Іван Пулюй. Його працями користався пізніше і Вільям Рентген. Рентгенівське випромінювання використовуються для флюорографії, рентгенівського аналізу і в кристалографії для визначення атомарної структури кристалів.


Слайд #7
Рентгенівське проміння виникає при
бомбардуванні швидкими електронами пластинки
анода в електронно-променевій трубці.
Розрізняють суцільний та характеристичний
спектри випромінювання.


Слайд #8
Якщо енергія електронів, які падають на
анод, менша за певну властиву матеріалу
анода величину, то спостерігається тільки
гальмівне випромінювання. Спектр цього
випромінювання суцільний


Слайд #9
Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом.


Слайд #10
Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони поглинаються в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів.


Слайд #11
Рентгенівське випромінювання характеризується такими ж параметрами як і електромагнітне випромінювання, а саме:
  інтенсивністю;
  довжиною хвилі;
  швидкістю поширення рентгенівських хвиль в різних середовищах.


Слайд #12
Дякую
за увагу!!!