Презентація "Закони Ньютона"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Закони Ньютона"
Слайд #1
Виконав
Учень 10-А класу
Закони Ньютона


Слайд #2
Основна задача механіки
Визначити положення тіла в будь-який момент часу за відомим початковим положенням, швидкістю та силами, що діють на тіло


Слайд #3
Перший закон Ньютона
Будь-яке тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо воно не змушене змінити його під впливом діючих сил.


Слайд #4
Інерційні системи відліку
Системи відліку відносно яких тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху


Слайд #5
Принцип відносності Галілея
У всіх інерційних систем відліку усі фізичні явища протікають однаково при однакових початкових умовах


Слайд #6
Маса
При взаємодії тіла змінюють сою швидкість – набувають прискорення.
Властивість тіл змінювати свою швидкість при взаємодії називають інертністю
Маса – кількісна міра інертності


Слайд #7
Вимірювання маси
Маса не залежить від швидкості руху (класична механіка)
Маса тіла дорівнює сумі мас частинок з якої воно складається
Маса системи тіл зберігається


Слайд #8
Сила
Кількісна міра взаємодії в результаті якої тіла набувають прискорення чи деформуються називають силою


Слайд #9
Другий закон Ньютона
Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній усіх сил, які діють на тіло та обернено пропорційне масі тіла і напрямлене в напрямку дії рівнодійної


Слайд #10
Третій закон Ньютона
Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені