Презентація "Вільне падіння"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вільне падіння"
Слайд #1
Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.Рівняння руху для вільного падіння


Слайд #2
Падіння тіл у безповітряному просторі називають вільним падінням.


Слайд #3
Прискорення вільного падіння
Прискорення з яким рухається тіло під дією сили тяжіння
g=9,8 м/с2
Напрямлене вертикально вниз
Залежить від широти і геологічних умов
Добове обертання Землі
Неоднорідність земної кори
Відхилення форми Землі від сферичної
Вектор прискорення завжди напрямлений вертикально вниз. Вперше виміряв Христіан Гюйгенс у 1656р.


Слайд #4
Рівняння руху для вільного падіння
Вільне падіння-це рух з постійним прискоренням, тому для математичного описання використовують залежність швидкості, переміщення та координати від часу для рівноприскореного руху.


Слайд #5
Рух тіла кинутого горизонтально
Рух вздовж осі ОХ рівномірний
Рух вздовж осі ОУ рівноприскорений


Слайд #6
Рух тіла кинутого вертикально


Слайд #7
Досліди
Журнал
Папір
На перший поглад, чим тіло важче, тим швидше воно падає.


Слайд #8
Папір
Папір
Виходить, що тіла однакової маси падають з однаковою швидкістю?


Слайд #9
Папір


Слайд #10
Трубка Ньютона
За допомогою цієї трубки доводимо, що падіння тіл у вакуумі є рівноприскореним рухом.