Презентація "Сила Лоренца"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сила Лоренца"
Слайд #1
Сила Лоренца


Слайд #2
Прискорювачі заряджених частинок


Слайд #3
В ядерних дослідженнях основними джерелами
частинок високих енергій в наш час є прискорювачі.
Прискорювачі – це досить складні установки.
За обладнанням і принципом дії вони відносяться
до фізичної електроніки і радіотехніки надвисоких
частот.


Слайд #4
Циклотрон - циклічний прискорювач нерелятивістських важких заряджених частинок (протонів, іонів), в якому частинки рухаються в постійному і однорідному магнітному полі, а для їх прискорення використовується високочастотне електричне поле незмінної частоти.
Циклотрон У400М


Слайд #5
ПОРОЖНИСТІ ДУАНТИ циклотрона.
1 - електричне поле;
2 - дуант;
3 - прискорююча напруга.


Слайд #6
Мікротрон -
це прискорювач, в якому електрони, також як і протони в циклотроні, багато разів прискорюються імпульсами високочастотного
електричного
поля в
постійному
однорідному
магнітному полі.


Слайд #7
Схема мікротрону


Слайд #8
В даний час обмеження на енергії мікротронів зняті використанням його варіанту, названого розрізним мікротроном.
Схема розрізного мікротрону


Слайд #9
Імпульсний розрізний мікротрон


Слайд #10
Прискорювач електронів (TJNAF) з висоти пташиного польоту.


Слайд #11
Прискорюючий канал (TJNAF).


Слайд #12
Синхротрон – кільцевий циклічний прискорювач заряджених частинок, в якому частинки рухаються по орбіті незмінного радіусу за рахунок того, що темп наростання їх енергії в прискорюючих проміжках синхронізовананий із швидкістю наростання магнітного поля на орбіті.
Сіріус


Слайд #13
Схема синхротрона


Слайд #14
ЛАБОРАТОРІЯ Ім. Э. ФЕРМІ поблизу Батавії (США). Довжина кола «Головного кільця» прискорювача складає 6,3 км. Кільце розташоване на глибині 9 м під колом в центрі


Слайд #15
Колайдер - прискорювач із стрічними пучками.


Слайд #16
Два типи прискорювачів на зустрічних пучках: а - для частинок, що мають однакові заряди або різні маси (наприклад, протон-протон або електрон-протон); б -для частинок з протилежними по знаку зарядами і рівними масами, тобто частинок і античасток (електрон-позитрон, протон-антипротон).


Слайд #17
Два згустки частинок (банча), що стикаються, в колайдері.


Слайд #18
Північне сяйво


Слайд #19
Електронно – променева трубка


Слайд #20
ЕЛТ осциллограф