Презентація "Гамма-промені"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Гамма-промені"
Слайд #1
Гамма-промені
Голосова Катерина,учениця 11-А класуНовоград-Волинського колегіуму


Слайд #2
Гамма-випромі́нювання або гамма-промені — електромагнітне випромінювання найвищої енергії з довжиною хвилі меншою за 1 ангстрем(10−10 м).  Утворюється в реакціях за участю атомних ядер елементарних частинок в процесах розпаду, синтезу, анігіляції, при гальмуванні заряджених частинок великої енергії


Слайд #3
Французький учений, 1900 року відкрив гамма-промені.
Поль Віллар


Слайд #4
Утворення гамма-квантів:
випромінюється при переході ядра із збудженого стану в основний;
гальмівне випромінювання високоенергетичних заряджених частинок. Для того, щоб частинка випромінювала гамма-кванти, її енергія повинна бути дуже високою, лежати в області десятків МеВ. Такі частинки можна отримати в прискорювачах, зокрема синхротронах;
Гамма-промені можуть також народжуватися при анігіляції частинок із античастинками. Оскільки в такому випадку сумарний імпульс частинок і античастинок в таких випадках зазвичай невисокий, утворені при анігіляції два гамма-кванти розповсюджуються в протилежних напрямках. Одночасне детектування двох гамма-квантів, що розповсюджуються в протилежних напрямках, є експериментальним свідченням акту анігіляції.


Слайд #5


Слайд #6
Гамма-промені мають найбільшу проникність з усіх видів радіоактивності


Слайд #7
наслідок взаємодії елементарних частинок і античастинок
явище «вибивання» світлом електронів із металів
Взаємодія гамма-квантів з речовинами
фотоефект
народження електрон-позитронних пар
комптонівське розсіювання
вище непружного розсіювання фотонів на вільних заряджених частинках


Слайд #8
Гамма-дефектоскопія, контроль виробів просвічуванням γ-променями.
Консервування харчових продуктів.
Стерилізація медичних матеріалів та обладнання.
Променева терапія.
Рівнеміри.
Гамма-каротаж в геології.
Гамма-висотомір, вимірювання відстані до поверхні при приземленні спускаються космічних апаратів.
Гамма-стерилізація спецій, зерна, риби, м'яса та інших продуктів для збільшення терміну зберігання
застосування


Слайд #9
Незважаючи на небезпеку гамма-променів для живих організмів, вони застосовуються в медицині (стерилізація медичних інструментів, для знищення ракових клітин). Для діагностики використовуються мічені атоми, які теж при розпаді випромінюють гамма-промені


Слайд #10
Дякую за увагу!