Презентація "Електричний струм у газах"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електричний струм у газах"
Слайд #1
Електричний струм у газах


Слайд #2


Слайд #3
Механізм провідності газів
+
-
Нагріте повітря втрачає свої ізоляційні властивості.
Під час нагрівання в газі з’являються вільні заряди і газ стає провідником.
-
Процес утворення іонів і електронів у газах називається іонізацією.


Слайд #4
Електричний струм у газах
Фактори, які приводять до виникнення електронів і іонів у газах, називають іонізаторами.


Слайд #5
Електричний струм у газах
Якщо іонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком: відбувається рекомбінація.
Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом.


Слайд #6
Самостійні газові розряди
Самостійний газовий розряд — розряд, який не потребує для свого підтримування зовнішнього іонізатора.
тліючий,
дуговий,
іскровий
коронний.


Слайд #7
Тліючий газовий розряд
Спостерігається при малих тисках


Слайд #8
Дуговий газовий розряд
Це безперервний процес проходження електричного току через повітряний зазор між електродами.
Температура каналу дуги досягає 5000—7000 °С


Слайд #9
Іскровий газовий розряд
Виникає при високих напругах.


Слайд #10
Коронний розряд
«Вогні святого Ельма»