Презентація "Фотоефект"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Фотоефект"
Слайд #1
Фотоефект і його закони


Слайд #2
Вчення про кванти
Максвел – світло електромагнітна хвиля певного діапазону.
Лебєдєв – світло чинить тиск.
Дисперсія? Спектр випромінювання?


Слайд #3
Гіпотеза Планка
Світло випромінюється не неперервно а певними порціями – квантами.


Слайд #4
Фотоефект
Явище виривання електронів з поверхні металу.
Явище збільшення концентрації електронів металі.


Слайд #5
Столєтов
При зміні полярності струм припинявся


Слайд #6
Столєтов


Слайд #7
І закон фотоефекту
Кількість електронів, що вириваються з поверхні металу за одиницю часу, пропорційна інтенсивності світла


Слайд #8
ІІ закон фотоефекту
Кінетична енергія фотоелектронів не залежить від інтенсивності світлового потоку а залежить від частоти випромінювання


Слайд #9
ІІІ закон фотоефекту
Червона межа фотоефекту – мінімальна частота (максимальна довжина хвилі) при якій ще можливий фотоефект
Червона межа фотоефекту залежить лише від речовини металу


Слайд #10
Рівняння Ейнштейна для фотоефекту
Фотон – елементарна частинка, яка володіє енергією