Презентація "Магнітне поле"

+8
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Магнітне поле"
Слайд #1
Магнітне поле. Сила Ампера


Слайд #2
Взаємодія провідників зі струмами
Ампер (1820 р.)
Два провідники притягуються або відштовхуються в залежності від напрямку струму в них


Слайд #3
Дослід Ерстеда
При замиканні кола магнітна стрілка відхиляється від свого початкового положення
При розмиканні – повертається в початковий стан


Слайд #4
Важливо
При відсутності струму в провіднику магнітна дія на провідник не спостерігається


Слайд #5
Важливо
При проходженні електричного струму по провіднику спостерігається рух провідника


Слайд #6
Магнітне поле струму
Магнітне поле існує тільки навколо рухомих заряджених частинок


Слайд #7
Напрямок магнітного поля
За напрямок магнітного поля беруть напрямок від південного полюса S до північного N магнітної стрілки поміщеної в це поле


Слайд #8
Магнітна індукція
Силова характеристика поля
Дорівнює максимальному магнітному моменту контуру поділеному на добуток площі контуру та сили струму в ньому


Слайд #9
Магнітна індукція
Тесла


Слайд #10
Лінії магнітної індукції
Лінія, дотична якої в кожній точці співпадає з напрямком вектора магнітної індукції


Слайд #11
Лінії магнітного поля
Не перетинаються
Замкнені
Магнітні поля – вихрові
Магнітних зарядів не існує


Слайд #12
Магнітне поле прямого провідника зі струмом
Якщо праву руку розмістити так, що товстий палець покаже напрямок струму, тоді зігнуті чотири пальці покажуть напрямок магнітного поля


Слайд #13
Магнітне поле кільця зі струмом
Якщо праву руку розмістити так, що чотири зігнуті пальці покажуть напрямок струму, тоді товстий палець покаже напрямок магнітного поля


Слайд #14
Магнітне поле соленоїда
Соленоїд – котушка циліндричної форми з провідника, який щільно намотаний в одному напрямку, довжина котушки значно більша від радіусу її перерізу


Слайд #15
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
Магнітне поле діє на провідник зі струмом з певною силою
 - кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції


Слайд #16
Напрямок сили Ампера. Правило лівої руки
Якщо ліву руку розмітити так, що лінії магнітного поля входитимуть в долоню, чотири пальці показуватимуть напрямок струму, тоді відігнутий товстий палець покаже напрямок сили Ампера


Слайд #17
Електродвигун


Слайд #18
Електровимірювальні прилади. Магнітоелектричні
Чутливі
Рівномірна шкала
Постійний струм


Слайд #19
Електровимірювальні прилади. Електромагнітні
Змінний та постійний струм


Слайд #20
Гучномовець
Перетворення електромагнітних коливань в звукові
1 – котушка; 2 – мембрана;
3 – диффузор; 4 – постійний магніт