Презентація "Основи молекулярно-кінетичної теорії"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основи молекулярно-кінетичної теорії"
Слайд #1
Основи молекулярно-кінетичної теорії


Слайд #2
Основні положення МКТ
Дослідне підтвердження основних положень МКТ
Дифузія та броунівський рух
Взаємодія атомів та молекул речовини.
Маса і розміри молекул
Кількість речовини.
Стала Авогадро


Слайд #3
Основні положення МКТ
1. Усі речовини складаються з атомів, молекул, іонів …, які розділені між собою проміжками


Слайд #4
Основні положення МКТ
2. Частинки в речовині зв’язані між собою силами взаємодії – притягання та відштовхування.


Слайд #5
Основні положення МКТ
3. Частики перебувають в безперервному тепловому русі


Слайд #6
Дифузія
Взаємне проникнення однієї речовини в іншу
Осмос


Слайд #7
Броунівський рух
Невпорядкований рух дрібних частинок речовини, що зависли в рідині чи газі
Траєкторія руху частинки дуже складна і непередбачувана
B 1827 р. англійський ботанік Броун


Слайд #8
Взаємодія між молекулами (атомами)


Слайд #9
Будова газів рідин і твердих тіл
Газ
Рідина
Тверде кристалічне тіло


Слайд #10
Маса молекул
Зважити неможливо – дуже мала
Мас-спектрограф (таблиця Мендєлєєва)

Краще порівняти (відносні маси) . Порівнюють з 1/12 масою ізотопу вуглецю-12


Слайд #11
Відносна атомна (молекулярна маса)


Слайд #12
Кількість речовини. Стала Авогадро
Визначається кількістю молекул в речовині.
Кількість велика тому порівнюють з кількістю молекул в 0,012 кг


Слайд #13
Молярна маса
Маса речовини взятої в кількості 1 моль


Слайд #14
Розміри молекул
Об’єм 1 молекули
Число молекул в тілі