Презентація "Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів"
Слайд #1
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів


Слайд #2
Зміст
Ідеальний газ
Основне рівняння МКТ газів
Температура та її вимірювання
Абсолютна температурна шкала. Абсолютний нуль.
Вимірювання швидкості руху молекул газу. Дослід Штерна.


Слайд #3
Ідеальний газ
Властивості:
Об’ємом молекули V0 можна знехтувати в порівнянні з об’ємом посудини V.
Між молекулами газу немає сил взаємодії. Вони вникають лише при ударі молекул.
Молекули при взаємодії поводять себе як пружні кульки.


Слайд #4
Параметри стану газу
Мікропараметри
Макропараметри
Швидкість, маса, розміри, енергія 1 молекули
Тиск, об’єм, температура газу


Слайд #5
Основне рівняння МКТ газів
Середня арифметична швидкість
Середня квадратична швидкістьСлайд #6
Вивід формули
Вздовж осі ОХ 1/3 молекул. В одному
напрямку 1/6 молекул.
За час t об стінку вдариться


Слайд #7
Температура
Теплова рівновага – стан системи при якому макроскопічні параметри як завгодно довго залишаються незмінними.
Температура характеризує стан теплової рівноваги системи так як має строго визначене значення.


Слайд #8
Пояснення
Якщо при контакті двох тіл їх фізичні параметри (тиск і об’єм) не змінюються, отже температура в них однакова тобто між ними теплова рівновага


Слайд #9
Температура


Слайд #10
Вимірювання температури. Абсолютна шкала


Слайд #11
Дослід Штерна


Слайд #12
Дослід Штерна