Презентація "Загальні відомості про рух"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Загальні відомості про рух"
Слайд #1
Загальні відомості про рух


Слайд #2
Механіка
Розділ фізики, що вивчає механічний рух
Механічний рух – зміна положення тіла відносно інших тіл в просторі з спливанням часу


Слайд #3
Основна задача механіки
Визначення положення тіла в просторі в будь-який момент часу


Слайд #4
Траєкторія
Лінія, яку описує рухоме тіло
За видом траєкторії рухи бувають прямолінійні та криволінійні


Слайд #5
Шлях
Довжина траєкторії (скалярна величина)
Позначають буками l або s
В міжнародній метричній системі (СІ) вимірюється в метрах (м)


Слайд #6
Матеріальна точка
Матеріальною точкою називають тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов
Розміри тіла значно менші за відстань, яку воно проходить;
Тіло рухається поступально


Слайд #7
Поступальний рух
Рух, при якому усі точки рухаються однаково


Слайд #8
Система відліку
Тіло відліку, система координат, прилад для вимірювання часу


Слайд #9
Переміщення
Напрямлений відрізок, який сполучає початкове та кінцеве положення тіла
траєкторія
переміщення


Слайд #10
Розв’язок основної задачі механіки
Sx = x – x0


Слайд #11
Розв’язок основної задачі механіки