Презентація "Виробництво та передача електроенергії на відстань"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Виробництво та передача електроенергії на відстань"
Слайд #1
Виробництво та передача електроенергії на відстань
Електричні станції


Слайд #2
Електричні станції
До традиційних станцій належать:
ТЕС,ТЕЦ – теплоелектростанції, теплоелектроцентралі,
ГЕС – гідроелектростанції,
АЕС – атомні електростанції.


Слайд #3
Електричні станції
До нетрадиційних станцій належать:
СЕС – сонячні електростанції,
ВЕС – вітрові електростанції,
ГТЕС – геотермальні електростанції,
ППЕС –припливні електростанції.


Слайд #4
Теплова електростанція (ТЕС, ТЕЦ)
В основі роботи ТЕС лежить перетворення енергії хімічного палива на енергію перегрітої пари та механічну енергію турбіни, зв’язаної з генератором електричного струму.


Слайд #5
Теплова електростанція (ТЕС, ТЕЦ)
Переваги:
Низька вартість спорудження
Використання різноманітного палива
Територіальна незалежність
Недоліки:
Забруднення атмосфери
Перегрів водойм скидовими водами
Використання невідновлюваних ресурсів


Слайд #6
Гідроелектростанція (ГЕС)
В основі роботи ГЕС лежить перетворення енергії води в механічну енергію гідротурбін, пов’язаних з генератором.


Слайд #7
Гідроелектростанція (ГЕС). Зовнішній вигляд


Слайд #8
Гідроелектростанція (ГЕС). Будова


Слайд #9
Гідроелектростанція (ГЕС)
Переваги:
Використання відновлюваних джерел енергії
Відсутність забруднення атмосфери
Мала собівартість електроенергії
Недоліки:
Затоплення великих площ
Зміна кліматичних умов регіону
Порушення біоценозу
Велика вартість будівництва


Слайд #10
Атомна електростанція (АЕС)
В основі роботи АЕС лежить перетворення теплової енергії радіоактивних елементів у енергію водяної пари, а потім у механічну енергію турбіни, пов’язаної з генератором.


Слайд #11
Атомна електростанція (АЕС). Будова


Слайд #12
Атомна електростанція (АЕС)
Переваги:
Використання енергомісткого пального
Паливо може використовуватись двічі
Недоліки:
Висока небезпека забруднення оточуючого середовища
Висока вартість спорудження
Залежність тільки від одного виду палива


Слайд #13
Сонячна електростанція колекторного типу (СЕС)
В основі роботи станції лежить перетворення сонячної радіації в енергію перегрітої пари, що обертає лопаті турбіни, пов’язані з електрогенератором.


Слайд #14
Сонячна електростанція прямої дії (СЕС)
В основі дії станції лежить пряме перетворення енергії сонячних променів в електричний струм на основі використання напівпровідникових елементів.


Слайд #15
Сонячна електростанція (СЕС)
Переваги:
Використання відновлюваного джерела енергії
Екологічна чистота
Недоліки:
Висока вартість вироблення електроенергії
Низький ККД станції


Слайд #16
Вітрова електростанція (ВЕС)
В основі роботи станції лежить перетворення енергії повітряних мас в механічну енергію лопатей гвинта, пов’язаного з генератором.


Слайд #17
Вітрова електростанція (ВЕС). Типи гвинтів


Слайд #18
Вітрова електростанція (ВЕС)
Переваги:
Використання відновлюваних ресурсів
Екологічна безпека
Недоліки:
Функціонування кількох ВЕС у комплексі
Великий рівень шуму
Мала питома потужність


Слайд #19
Геотермальна електростанція (ГТЕС)
В основі дії станції лежить перетворення енергії перегрітої пари, утвореної від контакту води з геотермальними зонами у механічну роботу турбіни, пов’язаної з генератором.


Слайд #20
Геотермальна електростанція (ГТЕС)
Переваги:
Використання відновлюваного джерела енергії
Сприяння стабілізації тектонічних процесів
Недоліки:
Жорстке районування розміщення
Мала загальна потужність


Слайд #21
Припливна електростанція (ППЕС)
В основі станції лежить перетворення енергії припливів у механічну енергію гідротурбін, пов’язаних з генератором.


Слайд #22
Припливна електростанція (ППЕС)
Переваги:
Використання відновлюваних джерел енергії
Мобільність
Недоліки:
Мала потужність
Строге районування розміщення


Слайд #23
Виробництво та передача електроенергії на відстань
Передача енергії на відстань та енергоресурси


Слайд #24
Схема передачі електроенергії
ПТ
ЗТ


Слайд #25
Енергоринок України


Слайд #26
Атлас енергетичних ресурсів. Енергія вітру


Слайд #27
Атлас енергетичних ресурсів. Сонячна енергія


Слайд #28
Атлас енергетичних ресурсів. Енергія малих рік.


Слайд #29
Атлас енергетичних ресурсів. Геотермальний потенціал