Презентація "Електрична провідність"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електрична провідність"
Слайд #1
Електрична провідність в різних середовищах
Провідність металів. Провідність розчинів (розплавів) електролітів


Слайд #2
Провідність металів
Провідність металів електронна (Рікке в 1901 р). Дослід з трьома полірованими і притиснутими циліндрами (мідна-алюмінієва-мідна) по яких протягом 1 року проходив електричний струм. Маси металів не змінилися.
1913 р. Мандельштам та Папалексі
1916 р. Стюарт та Томленсон


Слайд #3
Провідність металів
Електрони – носії струму в металах
В металах існує “електронний газ”


Слайд #4
Надпровідність
Камерлінг-Оннес – опір ртуті при 4 К падав до нуля
Властивості:
Струм існує довго навіть без джерела
Неможливо намагнітити
Магнітне поле руйнує надпровідність


Слайд #5
Провідність електролітів
Електроліти – розчини (розплави) електролітів, лугів, солей
Електролітична дисоціація на іони – розпад речовини на іони під дією молекул розчинника
Зворотній процес до дисоціації – молізація (рекомбінація)


Слайд #6
Провідність електролітів
Катод – негативно заряджений електрод
Анод – позитивно заряджений електрод;
Аніони і катіони.


Слайд #7
Провідність електролітів
Носіями електричного струму в електролітах є позитивно та негативно заряджені іони. Протікання струму супроводжується перенесенням речовини (окислювально-відновлювальні реакції)


Слайд #8
Закон електролізу. (Закон Фарадея )


Слайд #9
Закон Фарадея


Слайд #10
Закон Фарадея
Маса речовини, що виділяється при електролізі на електроді прямо пропорційна величині заряду,що пройшов через електроліт


Слайд #11
Застосування електролізу
Очищення або рафінування металів
Електрометалургія – видобуток металів з руди
Гальваностегія – покриття металу іншим металом
Гальванопластика – виготовлення металічних форм (шаблонів)