Презентація "Закон збереження імпульсу"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Закон збереження імпульсу"
Слайд #1
Закон збереження імпульсу


Слайд #2
Закон збереження імпульсу - один із фундаментальних законів фізики, який стверджує, що у замкненій системі сумарний імпульс усіх тіл зберігається.


Слайд #3
Якщо на систему тіл зовнішні сили не діють або вони врівноважені, то така система називається замкненою, для неї виконується закон збереження імпульсу: повний імпульс замкненої системи тіл залишається незмінним за будь-яких взаємодій тіл цієї системи між собою


Слайд #4
Закон збереження імпульсу є наслідком однорідності простору.


Слайд #5
Доведення
Розглянемо систему із N тіл, які взаємодіють між собою. Силу, яка діє на i-те тіло з боку j-ого тіла позначимо .Рівняння руху для кожного із N тіл записуються у вигляді:
де - імпульс i-ого тіла .


Слайд #6
Просумувавши усі рівняння, й враховуючи те, що за третім законом Ньютона
отримуємо:


Слайд #7
Звідки
тобто сумарний імпульс є інтегралом руху.


Слайд #8
Над проектом працювала:
Алєесєєва Анна