Презентація "Робота струму. Потужність. Закон Джоуля-Ленца"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Робота струму. Потужність. Закон Джоуля-Ленца"
Слайд #1
Робота струму. Потужність. Закон Джоуля-Ленца


Слайд #2
Робота струму
Електрична енергія перетворюється на механічну, хімічну, світлову…
Мірою зміни енергії електричного струму є робота струму


Слайд #3
ККД струму (електричний двигун)


Слайд #4
ККД джерела струму
Зовнішня частина кола
Затрачена
к
к


Слайд #5
Потужність
Швидкість виконання роботи
кВт год


Слайд #6
Закон Джоуля-Ленца
Теплова дія струму
При проходженні струму через провідник в провіднику виділяється кількість теплоти, що прямо пропорційна опору провідника, квадрату силі струму та часу проходження сили струму
Нагрівні елементи – речовини з великим питомим опором


Слайд #7
Послідовне з’єднання нагрівних елементів
Кількість теплоти, що виділяється в послідовно з’єднаних опорах прямо пропорційна цим опорам


Слайд #8
Паралельне з’єднання нагрівних елементів
Кількість теплоти, що виділяється в паралельно з’єднаних опорах обернено пропорційна цим опорам