Презентація "Гідроаеростатика"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Гідроаеростатика"
Слайд #1
Гідроаеростатика-ІІ


Слайд #2
Атмосфера
Земля оточена повітряною оболонкою – атмосферою – сумішшю газів.


Слайд #3
Причина атмосферного тиску
Тиск верхніх шарів атмосфери на нижні шари


Слайд #4
Атмосферний тиск дослідним шляхом вперше виміряв Торрічеллі в 1643 р.


Слайд #5
Дослід Торрічеллі


Слайд #6
Фізична атмосфера (нормальні атмосферні умови)
t= 00 C
p0=760 мм. рт. ст.


Слайд #7
Залежність від висоти
З збільшенням висоти атмосферний тиск зменшується


Слайд #8
Прилад для вимірювання атмосферного тиску - барометр
Рідинний
Безрідинний (анероїд)


Слайд #9
Манометри – прилади для вимірювання тиску в газах та рідинах


Слайд #10
Барометри - схема


Слайд #11
Манометри - схема


Слайд #12
Сила Архімеда
Існування гідростатичного тиску призводить до того, що на занурене в рідину чи газ тіло діє виштовхувальна сила


Слайд #13
Сила Архімеда


Слайд #14
Закон Архімеда
На тіло занурене в рідину (газ) діє виштовхувальна сила рівна вазі витісненої тілом рідини (газу)


Слайд #15
Умови плавання тіл
На тіло в рідині діють дві протилежно спрямовані сили: тяжіння та виштовхувальна. В залежності від того яка з них більша тіло може:
Плавати на поверхні рідини.
Плавати в товщі рідини.
Тонути.


Слайд #16
Тіло плаває на поверхні рідини


Слайд #17
Тіло плаває в товщі рідини


Слайд #18
Тіло тоне


Слайд #19
Водний транспорт
Плавання пароплавів,
кораблів тощо пояснюється
на основі закону Архімеда.
Маса тіла з порожнинами
менша ніж суцільного, але
витісняє воно такий самий
об’єм рідини.


Слайд #20
Осадка корабля
Глибина на яку занурюється корабель.


Слайд #21
Ватерлінія
Найбільш допустима осадка корабля. Позначається на корпусі червоною лінією


Слайд #22
Водотоннажність
Вага води, яка витісняється судном зануреним до ватерлінії


Слайд #23
Вантажопідйомність
Різниця між водотоннажністю та вагою самого судна


Слайд #24
Повітроплавання
На основі закону Архімеда грунтується повітроплавання зондів, аеростатів, дирижаблів


Слайд #25
Умова плавання повітряної кулі
Густина газу, який заповнює кулю менша за густину повітря.
Використовують інертні гази (гелій) або нагріте повітря.


Слайд #26
Підіймальна сила
Різниця між вагою повітря витісненого кулею і вагою газу


Слайд #27
Залежність тиску рідини від швидкості її потоку


Слайд #28
Висновок з формули – закон Бернуллі
При стаціонарному потоці рідини тиск рідини більший в тих місцях де менша швидкість руху рідини і навпаки, менший де більша швидкість руху рідини


Слайд #29
Рух твердих тіл в рідинах і газах


Слайд #30
Підіймальна сила крила літака
Жуковський