Презентація "Сила Лоренца"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сила Лоренца"
Слайд #1
Сила Лоренца


Слайд #2
Причина існування сили Ампера
Існування сили Ампера зумовлене тим, що на заряджену рухому заряджену частинку в магнітному полі діє сила – сила Лоренца


Слайд #3
Сила Лоренца


Слайд #4
Напрямок сили Лоренца
“Правило лівої руки”: Якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, чотири пальці показували напрямок руху позитивно заряджених часинок, то відігнутий товстий палець покаже напрямок сили Лоренца


Слайд #5
Рух зарядженої чaстики в електричному полі
Рух зарядженої частики в електричному полі рівноприскорений


Слайд #6
Рух зарядженої частинки в магнітному полі
Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкістю паралельною до вектора індукції магнітного поля то вона продовжуватиме рухатись рівномірно


Слайд #7
Рух зарядженої частинки в магнітному полі
Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкість перпендикулярною до вектора напруженості магнітного поля то вона рухається по колу


Слайд #8
Рух зарядженої частинки в магнітному полі
Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкістю, яка напрямлена під певним кутом до вектора напруженості магнітного поля то вона рухається по гвинтовій траєкторії


Слайд #9
Магнітні властивості речовини
Усі речовини в магнітному полі намагнічуються та створюють свої магнітні поля


Слайд #10
Магнітна проникність речовини
Фізична величина, яка показує в скільки разів індукція магнітного поля в речовині відрізняється від магнітного поля в вакуумі


Слайд #11
Класифікація речовин за своїм впливом на магнітне поле


Слайд #12
Феромагнетики
Зберігають магнітні властивості (магнітні поля)
Домени невпорядковані – речовина не намагнічена
Феромагнітні властивості тільки в твердому стані
Точка Кюрі – температура при якій зникають феромагнітні властивості


Слайд #13
Магнітний запис інформації
Мікрофон
Записуюча голівка
Система котушок
Магнітна стрічка
Головка відтворення
Колонка (гучномовець)