Презентація "Сила струму"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сила струму"
Слайд #1
Сила струму. Закон Ома для ділянки кола


Слайд #2
Струм. Сила струму.
Закон Ома для ділянки кола.
Опір провідників.
Залежність опору від температури.


Слайд #3
Електричний струм
Напрямлений рух заряджених частинок
За напрямок струму беруть умовний рух позитивно заряджених частинок


Слайд #4
Умови існування електричного струму
Наявність вільних носіїв зарядів в речовині.
Наявність джерела струму для підтримання в провіднику електричного поля


Слайд #5
Кількісна характеристика струму – сила струму (І)


Слайд #6
Закон Ома ля ділянки кола
Встановлений Омом 1826 р. (експеримент)
Сила струму прямо пропорційна напрузі на даній ділянці


Слайд #7
Опір провідника R (Ом)


Слайд #8
Залежність опору від температури


Слайд #9
Задачі
Скільки витків ніхромового дроту діаметром 1 мм потрібно намотати на фарфоровий циліндр радіусом 2,5 см, щоб отримати нагрівник опором 40 Ом. Питомий опір ніхрому 11010-3 Ом м. (Відповідь: 200)
Опір вольфрамової нитки електричної лампочки при 20 С0 дорівнює 35,8 Ом. Визначити температуру нитки лампочки, якщо при вмиканні в коло з напругою 120 В по нитці іде струм 0,33 А. Температурний коефіцієнт опору вольфрама 4,610-3 С-1. (Відповідь: 2200 С)
Два циліндричних провідники з різних матеріалів мають однакову довжину і однаковий опір. Порівняти маси провідників.
Обмотка катушки з мідного дроту при температурі 14 С0 має опір 10 Ом. Після пропускання струму опір став 12,2 Ом. До якої температури нагрілась обмотка? Температурний коефіцієнт опору міді 4,15 1 С . (Відповідь: 70 С)