Презентація "Гравітаційна сила. Закон Всесвітнього тяжіння"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Гравітаційна сила. Закон Всесвітнього тяжіння"
Слайд #1
Сили в механіці
Гравітаційна сила. Закон Всесвітнього тяжіння


Слайд #2
Гравітаційні сили
Усі тіла у Всесвіті взаємно притягуються


Слайд #3
Закон всесвітнього тяжіння
Дві матеріальні точки притягуються одна до одної з силою, що прямо пропорційна добутку маси цих тіл та обернено пропорційній квадрату відстані між ними


Слайд #4
Сила тяжіння
Сила гравітації, що діє між Землею та тілом.


Слайд #5
Вага
Сила з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс


Слайд #6
Невагомість
Рух тіла під дією тільки однієї сили - сили тяжіння


Слайд #7
Перша космічна швидкість
Швидкість, яку необхідно надати тілу, щоб воно стало штучним супутником планети


Слайд #8
Друга та третя космічні швидкості
Гіпербола
Парабола
Еліпс