Презентація "Статика"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Статика"
Слайд #1
Статика


Слайд #2
Рівнодійна сил


Слайд #3
Умова рівноваги тіла, що не має осі обертання
Тіло рухається поступально або перебуває в стані спокою.
Геометрична сума усіх сил прикладених до тіла дорівнює нулю


Слайд #4
Момент сили
Плече – найкоротша відстань від центру обертання до очки прикладання сили.
Момент сили – добуток модуля сили на плече


Слайд #5
Умова рівноваги тіла з закріпленою віссю обертання
Алгебраїчна сума моментів усіх сил прикладених до тіла, що має закріплену вісь обертання, дорівнює нулю


Слайд #6
Центр тяжіння
Точка прикладання рівнодійних сил тяжіння, які діють на усі частини тіла, яка не змінює свого положення при будь-яких поворотах тіла


Слайд #7
Види рівноваги
Стійка
Нестійка
Байдужа