Презентація "Термодинаміка. Внутрішня енергія"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Термодинаміка. Внутрішня енергія"
Слайд #1
Термодинаміка. Внутрішня енергія


Слайд #2
Внутрішня енергія тіла
Зміна внутрішньої енергії
Кількість теплоти


Слайд #3
Внутрішня енергія тіла
Сума кінетичної енергії руху молекул та потенціальної енергії їх взаємодії
В ідеальному газі присутня тільки кінетична енергія


Слайд #4
Зміна внутрішньої енергії


Слайд #5
Зміна внутрішньої енергії тіла
Виконання роботи
Деформація
Непружний удар
Тертя
2. Теплообмін (теплопередача)
Теплопровідність
Конвекція
Випромінювання


Слайд #6
Теплообмін


Слайд #7
Кількість теплоти
Величина енергії, яка дорівнює зміні внутрішньої енергії при теплопередачі
U=Q


Слайд #8
Кількість теплоти при нагріванні (охолодженні). Питома теплоємність тіла


Слайд #9
Питома теплота пароутворення


Слайд #10
Питома теплота плавлення


Слайд #11
Питома теплота горіння палива


Слайд #12