Презентація "Вільне падіння"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вільне падіння"
Слайд #1
Вільне падіння. Прискорення вільного падіння


Слайд #2
Вільне падіння
Рух тіла під дією сили тяжіння
Рух тіл в вакуумі
В повітрі крім сили тяжіння діє сила опору повітря – рух не є вільним падінням


Слайд #3
Прискорення вільного падіння
Прискорення з яким рухається тіло під дією сили тяжіння
g=9,8 м/с2
Напрямлене вертикально вниз
Залежить від широти і геологічних умов
Добове обертання Землі
Неоднорідність земної кори
Відхилення форми Землі від сферичної


Слайд #4
Закон Галілея
Усі тіла падають на поверхню землі при відсутності сили опору з однаковим прискоренням, тобто прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла


Слайд #5
Трубка Ньютона


Слайд #6
Кінематичне рівняння вільного падіння


Слайд #7
Рух тіла кинутого вертикально


Слайд #8
Рух тіла кинутого горизонтально
Рух вздовж осі ОХ рівномірний
Рух вздовж осі ОУ рівноприскорений


Слайд #9
Рух тіла кинутого під кутом до горизонту