Презентація "Властивості рідин. Поверхневий натяг"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Властивості рідин. Поверхневий натяг"
Слайд #1
Властивості рідин. Поверхневий натяг


Слайд #2
Фізичні властивості рідин
Зберігають об’єм і набувають форми посудини
Густина (густота молекул) майже така сама як і в твердих тілах.
Сили взаємодії досить великі, хоча менші, ніж в твердих тілах
Молекули здійснюють безперервні хаотичні коливання в положенні рівноваги.
Ближній порядок розміщення молекул


Слайд #3
Поверхнева енергія
На межі поділу рідини та газу, у рідині спостерігаються явища – поверхневі
Молекули на поверхні володіють надлишковою потенціальною енергією – поверхневою енергією


Слайд #4
Поверхневий натяг
Існуючі сили намагаються скоротити площу поверхні до мінімуму
Сили напрямлені до межі самої поверхні і по дотичній до неї
Сума цих сил – сила поверхневого натягу


Слайд #5
Дослід
F~l
F=l


Слайд #6
Змочування
Якщо сили притягання між молекулами рідини і твердого тіла переважають сили притягання між молекулами рідини - змочування


Слайд #7
Незмочування
Якщо сили притягання між молекулами рідини переважають сили притягання між молекулами рідини і твердого тіла - незмочування


Слайд #8
Крайовий кут


Слайд #9
Капілярні явища
Сили поверхневого натягу створюють додатковий тиск під поверхнею (тиск Лапласа)
Меніск


Слайд #10
Капілярні явища
Капіляр-тоненька трубка