Презентація "Відносність руху"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Відносність руху"
Слайд #1
Відносність руху


Слайд #2
Поняття відносності руху
Під відносністю руху розуміють залежність кінематичних величин від вибору системи відліку


Слайд #3
Закон додавання переміщень


Слайд #4
Закон додавання швидкостей
Швидкість тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює векторній сумі швидкості тіла відносно рухомої системи відліку та швидкості рухомої системи відносно нерухомої


Слайд #5
Межі застосування закону
Закон виконується для руху тіл зі швидкостями значно меншими за швидкість руху світла (3103 м/с)