Презентація "Індикатори сталого розвитку"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Індикатори сталого розвитку"
Слайд #1
Виконала:Шманай Тетяна
Презентація на тему:
” Індикатори сталого розвитку ”


Слайд #2

Індикатори сталого розвитку – це система показників, які дають змогу робити висновки про стан або зміни економічних, соціальних чи екологічних процесів і явищ.
Підходи до розробки:
Поняття про індикатори
Побудова інтегральних індикаторів, які дають змогу аналізувати рівень стійкості соціально-економічного розвитку. Відбувається на основі еколого-економічних, еколого-соціальних та екологічних показниках.
Побудова системи індикаторів, за допомогою яких можна судити про окремі аспекти розвитку: екологічних, соціальних, економічних та інституційних.


Слайд #3
Критерії та індикатори сталого розвитку розробляють міжнародні організації : ООН, Світовий Банк, Європейська Комісія та інші.Одна з найбільш повних за охопленням система індикаторів розроблена Комісією з сталого розвитку ООН.
індикатори соціальних аспектів
індикатори економічних аспектів
індикатори екологічних аспектів
індикатори інституційних аспектів
Одним з головних показників є “індекс соціального розвитку”, так званий “індекс людського потенціалу”.
Укладачі індикаторів


Слайд #4
Індекс для порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя й інших показників країни.
При підрахунку ІРЛП враховують три види показників:
Середня тривалість життя при народженні.
Індекс освіти
Рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення
Індекс розвитку людського потенціалу


Слайд #5
середню тривалість життя людей
рівень безробіття
рівень дитячої смертності
доступ до інформації
Індикатори соціальних аспектів характеризують:


Слайд #6
ВВП на душу населення
темпи зростання ВНП
частку екологічних чистих технологій в загальному обсязі технологій
Індикатори економічних аспектів характеризують:


Слайд #7
споживання водних ресурсів
площу заповідних територій
обсяги викидів в атмосферу
обсяги радіоактивних та хімічних відходів
Індикатори екологічних аспектів характеризують:


Слайд #8
наявність законодавчої бази з питань сталого розвитку
витрати на утримання органів управління
індекс ефективності державного управління
Індикатори інституційних аспектів характеризують:


Слайд #9
Рейтинг країн за соціальним розвитком


Слайд #10
Рейтинг країн за сталим розвитком