Презентація "Кристалічні та аморфні тіла"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кристалічні та аморфні тіла"
Слайд #1
Кристалічні та аморфні тіла
Москаленко Анна 10-М


Слайд #2
Властивості кристалічних тіл
Постійна температура плавлення (кристалізації)
Просторова кристалічна решітка (дальній порядок)
Анізотропія – неоднаковість фізичних, оптичних, магнітних та ін. властивостей від напрямку в кристалі
Полікристали – ізотропні.


Слайд #3
Будова кристалів
Іонна решітка
Атомна решітка
Металічна решітка
Молекулярна решітка


Слайд #4
Іонна решітка
Іони утримуються завдяки електростатичним силам


Слайд #5
Атомна решітка
Ковалентний зв’язок(є формою хімічного зв'язку, характерною особливістю якого є те,
що задіяні атоми
поділяють одну чи
більше спільних пар
електронів, що і
спричиняють їх взаємне
притяжіння, яке утримує
їх у молекулі)


Слайд #6
Металічна решітка
В вузлах іони, які зв’язуються між собою через вільні електрони


Слайд #7
Поліморфізм
Існування речовини в двох і більше модифікаціях кристалічної будови, які відрізняються фізичними властивостями


Слайд #8
Аморфні тіла
Немає визначеної температури плавлення
Ближній порядок
Слабка текучість


Слайд #9
Деформація
Зміна розміру та об’єму тіла
Пружні і пластичні


Слайд #10
Види пружних деформацій
Розтяг (стиск)
Згин
Кручення
Зсув


Слайд #11
Деформація стиску (розтягу)
Абсолютне видовження
Відносне видовження


Слайд #12
Закон Гука. Механічна напруга
Механічна напруга


Слайд #13
Закон Гука
Механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню

Е – модуль Юнга


Слайд #14
Запас міцності (коефіцієнт безпеки)
Відношення границі міцності до дійсної механічної напруги


Слайд #15
Діаграма розтягу
А – виконується закон Гука (п -межа пропорційності)
В – деформація пружна але закон Гука не виконується (пр - межа пружності)
ВС – пластична деформація
СD – текучість матеріалу
Е – розрив матеріалу (межа міцності)