Презентація "Правила Кірхгофа. Шунти. Додаткові опори"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Правила Кірхгофа. Шунти. Додаткові опори"
Слайд #1
Правила Кірхгофа. Шунти. Додаткові опори


Слайд #2
Складні кола. Розгалуження. Вузли


Слайд #3
Перше правило Кірхгофа
Алгебраїчна сума сил струмів, що сходяться в вузлі дорівнює нулю


Слайд #4
Друге правило Кірхгофа
У будь-якому замкнутому контурі алгебраїчна сума добутків сил струмів на опори рівна сумі ЕРС, що входять в цей контур


Слайд #5
Приклад


Слайд #6
Шунт
Розширення меж вимірювання амперметра


Слайд #7
Додатковий опір
Розширення меж вимірювання вольтметра


Слайд #8
Задачі
№150, 151 Фізика-10 [Гончаренко]
Два елементи з ЕРС 6 В і 5 В і внутрішніми опорами 1 Ом і 2 Ом відповідно з’єднані за схемою. Визначити струм, який тече через резистор опором 10 Ом. (Відповідь: 0,5 А)
До якого потенціалу зарядиться конденсатор С, приєднаний до джерела струму з ЕРС 3,6 В і r = 1 Ом, який заряд буде на конденсаторі, коли його ємність 2 мкФ? R1=4 Ом, R2=7 Ом, R3=3 Ом. (Відповідь: 2,1 В; 4,2 мкКл)
R2
R3
R1