Презентація "Взаємозв'язки економічних процесів та явищ"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Взаємозв'язки економічних процесів та явищ"
Слайд #1
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ


Слайд #2
Основна проблема економіки. Роль економічної науки.


Слайд #3
Мета діяльності людей - створення умов і благ для задоволення своїх потреб
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ


Слайд #4
Уся система економічних відносин зумовлена відносинами власності
Держава
Фірми
Домо-господар-ства
Суб’єкти економічних відносин


Слайд #5
Основні принципи економіки.


Слайд #6
МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Слайд #7
Обмеженість виробничих ресурсів. Виробництво та продукт економічної діяльності.


Слайд #8
ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ


Слайд #9


Слайд #10
У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА СТВОРЮЄТЬСЯ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ЕКОНОМІЧНЕ БЛАГО), ЯКИЙ ПРОХОДИТЬ НАСТУПНІ СТАДІЇ :


Слайд #11
ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА


Слайд #12
Зміст економічного кругообігу


Слайд #13
Суб’єкти економічного кругообігу
Домашні господарства:
як власники виробничих ресурсів (природних, капітальних, трудових) продають їх фірмам;
як споживачі – купують у фірм товари і послуги.
Фірма – це підприємство (виробниче, торговельне, сфери
послуг) будь-якої форми власності, володіючи
фінансовими ресурсами, купує виробничі ресурси.
Держава виконує регулюючу функцію:
регулювання соціально-економічних процесів;
забезпечення зовнішньої та внутрішньої безпеки;
розвиток соціальної інфраструктури;
забезпечення соціальних гарантій;
розробка стимулів для охорони навколишнього середовища.


Слайд #14
КУГООБІГ В ЕКОНОМІЦІ
Держава
Домашні господарства
Фірми
Податки
Державні послуги
Фактори виробництва
Витрати
Податки
Державні послуги
Товари та послуги
Витрати
Зарплата
Фактори виробництва
Товари та послуги
Видатки


Слайд #15
ВЛАСНІСТЬ – це відносини між суб’єктами стосовно привласнення економічних благ, володіння, розпорядження та користування ними.


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18
Суспільна власність: суб’єктами виступає все суспільство або колектив, який нею спільно володіє, використовує й розпоряджається.
Корпоративна власність - це власність групи осіб
(акціонерів), котрі як приватні власники
частки капіталу отримують право на
дохід у вигляді дивідентів на акції.
Кооперативна власність - це форма колективної,
суспільної власності, що базується на
пайових внесках членів кооперативу.