Презентація "Спілкування"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Спілкування"
Слайд #1
Спілкування
Підготувала учениця 11-А класу Білоцерківської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів №8 Кравчук Анастасія


Слайд #2
Спілкування - це не просто дія, а саме взаємодія: воно здійснюється між учасниками, з яких кожен є носієм активності і припускає її у своїх партнерах.
Поняття спілкування


Слайд #3
Сутність спілкування: функція і види спілкування
Структура спілкування передбачає виділення трьох взаємопов'язаних сторін цього процесу:
комунікативної, інтерактивної та персептивної.
Комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між людьми.
Інтерактивна сторона спілкування полягає в організації взаємодії між індивідами, тобто в обміні не тільки знаннями і ідеями, але й діями.
Персептивна сторона спілкування означає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння.


Слайд #4
Сутність спілкування: функція і види спілкування


Слайд #5
Опосередковане спілкування - передбачає повний психологічний контакт - по телефону, через Інтернет, у письмовій формі і т.д.Безпосереднє - спілкування "обличчям до обличчя", при контакті візуальному. Формальне спілкування - ділове, рольове, функціональне. Це спілкування завжди передбачає виконання певної соціальної ролі, наприклад, спілкування за типом "експерт - атестується"Неформальне спілкування - довірче, товариське, інтимне.Діалогічне спілкування - спілкування між двома людьми.Групове - спілкування в групі людейМасове спілкування - це вид спілкування, яке спрямоване не на конкретну людину, а на масу людей. 
Види спілкування


Слайд #6
Засоби спілкування
Вербальне спілкування - здійснюється за допомогою слів.
Невербальне спілкування - засобом передачі інформації є несловесні знаки (пози, жести, міміка, інтонації, погляди, просторове розташування тощо).


Слайд #7
Засоби спілкування


Слайд #8
Важливо звертати увагу на взаємне розташування співрозмовників та їх пози
 Люди добре знають один одного або співпрацюють по роботі, зазвичай стоять або сидять пліч-о-пліч.
Стіл між співрозмовниками зазвичай асоціюються з владою і відмінністю в положенні:
"Я господар, а ти гість"
Коли слухає сідає збоку від столу, виникають найбільш сприятливі умови для контакту.


Слайд #9
Паралінгвістичні особливості невербального спілкування
  “Адже буває, що людина судить здорово, але чітко викласти свої думки не може ”. (Цицерон)Слайд #10
Паралінгвістичні особливості невербального спілкування
В даний час - це одна з проблем людського спілкування. Недосконале володіння мовою, її засміченість, незнання і невміння використовувати паралінгвістичні особливості не дозволяють людям прийти до взаєморозуміння.


Слайд #11
Паралінгвістичні явища
Гучність і висота звуку.
Темп мови.
Ритм промови.
Пауза.
Інтонація (тон голосу).


Слайд #12
Паралінгвістичні явища


Слайд #13
Основні категорії спілкування та їх характеристика
Спілкування породжується потребами у спільній діяльності і включає: сприйняття і розуміння людьми один одного, обмін інформацією, вироблення єдиних структур взаємодії.Спілкування як діяльність являє собою систему елементарних актів.


Слайд #14
Спілкування як діяльність являє собою систему елементарних актів
Кожен акт визначається:а) суб'єктом - ініціатором спілкування;б) суб'єктом, якому адресована ініціатива;в) нормами, за якими організується спілкування;г) цілями, які переслідують учасники спілкування;д) ситуацією, в якій здійснюється взаємодія.


Слайд #15
Спілкування як діяльність являє собою систему елементарних актів


Слайд #16
Види спілкування
Соціально-орієнтоване спілкування.
Групове предметно орієнтоване спілкування.
Особистісно орієнтоване спілкування.


Слайд #17
Види спілкування


Слайд #18
Спілкування
Спілкування - складний, багатофакторний і багатофункціональний процес, який представляє собою не тільки самостійну сферу життєдіяльності людини, а й пронизує прямо або побічно усі інші сфери. Значення категорії спілкування визначається тим, що воно дозволяє розкрити суспільну сутність людини, детермінацію внутрішнього світу людини та її особистості, а також зрозуміти розвиток психіки як процес, що відбувається шляхом присвоєння суспільно-історичного досвіду людства в контексті спілкування з іншими людьми, живими носіями цього досвіду.


Слайд #19
Дякую за увагу! ! !