Презентація "Соціальна мобільність"

-7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Соціальна мобільність"
Слайд #1
Соціальна мобільність


Слайд #2
Соціальна мобільність -
процес переміщення особи між ієрархічно й функціонально організованими елементами соціальної структури(класами , верствами, групами та категоріями населення, позиціями).
перехід індивіда, соціального об'єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої.


Слайд #3
Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р.


Слайд #4
Здійснити соціальну мобільність
збільшити чи зменшити прибуток,владу, престиж у результаті переходу на іншу позицію, до іншої групи .


Слайд #5
Типи соціальної мобільності
вертикальна
горизонтальна


Слайд #6
Вертикальна - відносини , що виникають внаслідок переміщення індивіда або соціального об’єкта з одного соціального прошарку в інший


Слайд #7
Горизонтальна – та ,що передбачає перехід індивіда з однієї соціальної групи і іншу, яка розміщена на тому ж рівні.


Слайд #8


Слайд #9
“ Канали вертикальної циркуляції ”
деякі «ліфти» або «шляхи», якими дозволено індивідам переміщуватись вгору чи вниз, з одного прошарку в інший.


Слайд #10
Сорокін виділяв 7 основних інститутів:
Армія
Школа
Церква
Сім’я
Політичні
Економічні організації
Професійні


Слайд #11
Види соціальної мобільності
міжгенераційна
внутрішньогенераційна


Слайд #12
Внутрішньогенераційна мобільність  — це висхідна чи спадна мобільність окремої людини протягом її життя.
Міжгенераційна мобільність — це рух індивіда соціальною драбиною між різними поколіннями.


Слайд #13
Соціальний портрет молоді:
Життєві плани покоління та його цінності
Рівень освіти;
Професійна підготовка молоді;
Рівень зайнятості молоді;
Її місце на ринку праці.


Слайд #14
Обираючи професію, молодь бажає мати:
Високий прибуток
Працювати за здобутою професією
Орієнтована на цікаву роботу, що забезпечить престиж і кар’єру.


Слайд #15
Тенденції соціальної мобільності в Україні:
масова примусова, недобровільна міжпрофесійна мобільність зумовлена кризовим станом суспільства в період інституціональних змін, який знижує попит на деякі професії, наявність безробіття тощо;
спадні соціальні переміщення як домінантні тенденції у процесах соціальної мобільності для абсолютної більшості населення;
висхідні соціальні переміщення характерні для порівняно невеликих соціальних груп (переважно для правлячої еліти;
зміна професії як складова стратегії виживання;
примус до самозайнятості без професійної перекваліфікації;
рух у спадному напрямку суттєво переважає рух у висхідному напрямку;
стратегії успіху властиві переважно молоді у той час, як для середнього та старшого покоління характерні стратегії виживання.