Презентація "Складносурядне речення,його будова і засоби зв`язку"

-7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Складносурядне речення,його будова і засоби зв`язку"
Слайд #1
Складносурядне речення,його будова і засоби зв`язку


Слайд #2
Складне речення поділяється на:
сполучникове,
безсполучникове,
складна синтаксична конструкція (з різними видами зв'язку)


Слайд #3
Складносурядне речення- це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників.
 Завірюха стугоніла, вила, а мороз гострив свій білий ніж (І.Драч).


Слайд #4

Частини складносурядного речення з'єднуються сполучниками сурядності:
розділовими: одиничними або, чи, хоч, повторюваними аби…аби, чи…чи, хоч…хоч, то…то, не то…не то;
єднальними: одиничними і, й, та (в значенні і) та повторюваними і…і, ні…ні (ані…ані);
протиставними а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак.
Сполучники сурядності
Приклади
розділовий
Або я піду звідси, або вона стане іншою
єднальний
Подув вітер - і ліс радісно загомонів
протиставний
Надворі дощ, а тут сухо і тепло


Слайд #5

У складносурядних реченнях може виражатися:
одночасність дій, подій, явищ, станів (І ми співали, і вони з нами також);
послідовність дій, подій, явищ, станів (Хтось відчинив двері, і ми зайшли у кінату);
причинно- наслідкова залежність між діями, подіями, явищами, станами (Дощ пройшов- і Київ зазеленів);


Слайд #6

Складносурядне речення з протиставними сполучниками
У складносурядних реченнях з протиставними сполучниками може виражатися:
зіставлення дій, подій, явищ, станів (На клумбах горіли маки, а левкої ще тільки розпускалися);
протиставлення дій, подій, явищ, станів (Чорні хмари стояли над містом, але дощу ще не було).


Слайд #7

Складносурядне речення з розділовими сполучниками:
У складносурядних реченнях з розділовими сполучниками може виражатися:
взаємовиключення дій, подій, явищ, станів (Чи ви мене не чуєте, чи, може, ще не прокинулися?).;
чергування дій, подій, явищ, станів (Мене то кидало в жар, то проймало холодом).


Слайд #8