Презентація "Ринкова рівновага"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринкова рівновага"
Слайд #1
Ринкова рівновага
Корєшкова А.В. 11-М


Слайд #2
Ринкова рівновага
Ринок – це взаємодія покупців і продавців.
Ринкова рівновага – ситуація на ринку, коли величина попиту дорівнює величині пропозиції.


Слайд #3
Параметри рівноваги
Рівноважна ціна – ціна, за якої інтереси покупців збігаються з інтересами продавців.
Рівноважна кількість – той обсяг даного товару, який буде продано за даних умов за рівноважною ціною.


Слайд #4
Надлишки
Надлишок споживачів – вигоди споживачів від придбання товару за рівноважною ціною.
Надлишок виробників – вигоди виробників від продажу товару за рівноважною ціною.


Слайд #5
Ціни “стелі” та“підлоги”
Ціни “стелі” – ціни, свідомо нижчі від рівноважної, які встановлюються з метою захисту споживача.
Ціни “підлоги” – ціни, явно вищі від рівноважної, які встановлюються урядом з метою захисту інтересів виробників.