Презентація "Ринок праці"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринок праці"
Слайд #1
Ринок праці
Підготували
учениці 11-Б класу
Іщенко Інна
Шегера Марина


Слайд #2
Ринок праці — це система суспільних відносин, що пов’язані з наймом і пропозицією праці.


Слайд #3
а) купівлі-продажу робочої сили, праці: визначення вартості та ціни робочої сили;оплати праці та соціального страхування; забезпечення умов праці та техніки безпеки;
б) забезпечення зайнятості;
Сучасний ринок праці - це система механізмів:


Слайд #4
в) соціального захисту найманих працівників;
г) формування та розвитку робочої сили;
д) узгодження попиту та пропозиції робочої сили.


Слайд #5
Принципи функціонування ринку праці
Рівність (правова, економічна, нормативна) сторін у відносинах “роботодавець - працівник”
Суспільне визнання унікальної цінності праці
Держава як посередник у сфері праці має забезпечити:
зростання ефективності трудових відносин
Раціональне використання трудових ресурсів


Слайд #6
Світова економічна думка називає різні об'єкти купівлі-продажу на ринку праці. Найпоширеніші три точки зору, об'єктом купівлі-продажу є:
Праця
Робоча сила
Послуги праці або робочої сили
Найпопулярніша нині точка зору, прихильниками були В. Петті, німецький економіст М. Гертнер, англійський економіст Дж. Хікс
Прихильником був М. Туган-Барановський
Прихильник даного положення К. Маркс та його послідовники
Заробітна плата - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


Слайд #7
Суб'єкти ринку праці
домогосподарства (представниками домогосподарств на ринку праці є наймані працівники), які визначають пропозицію робочої сили, праці;
фірми (роботодавці в особі керівників підприємств і організацій), що формують попит на неї;
держава.


Слайд #8
Серед закладів інфраструктури ринку праці слід назвати біржу праці, агентства з найму персоналу тощо. В Україні функції біржі праці виконує Державна служба зайнятості.


Слайд #9
Обов’язки Державної служби зайнятості:
- аналіз і прогнозування попиту та пропозиції на робочу силу, інформування населення й державних органів управління про стан ринку праці;
- консультування громадян, власників підприємств, установ і організацій чи уповноважених ними органів, які звертаються до служби зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що висуваються до професії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості населення;
- облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;
- реєстрація безробітних і надання їм у межах своєї компетенції допомоги, в тому числі і грошової, тощо


Слайд #10
На законодавчому рівні ринок праці регулюється через Конституцію України, Кодекс законів про працю України, Закон «Про охорону праці» тощо.


Слайд #11
Список використаних джерел інформації
uk.wikipedia.org/wiki/Ринок_праці
www.ukrreferat.com/index.php?referat=15172
http://school.xvatit.com
oipopp.ed-sp.net/component/.../Itemid,50/
library.if.ua/book/40/2652.html


Слайд #12
Дякуємо за увагу!